کیهان: با ۲۹ پزشک شیرازی که در اثر مصرف مشروبات تقلبی مسموم شدند، برخورد شود

روزنامه کیهان خواستار برخورد با ۲۹ پزشک شیرازی که در اثر مصرف مشروبات تقلبی مسموم شدند، شد!

روزنامه کیهان خواستار برخورد با ۲۹ پزشک شیرازی که در اثر مصرف مشروبات تقلبی مسموم شدند، شد!

تالشان نیوزبه ‌دنبال برگزاری یک مهمانی در یکی از باغ‌های اطراف شیراز، ۲۹ پزشک به‌علت مصرف مشروب تقلبی دچار مسمومیت شدند و در بیمارستان بستری هستند و یک پزشک متخصص هم فوت کرده است! علاوه بر دستگیری عامل فروش این مشروبات الکلی دست‌ساز تقلبی، باید به تخلف این تحصیلکردها در م  قطع عالی نیز رسیدگی شود!