رفع تصرف حریم دریا در ساحل لوندویل آستارا

به گزارش تالشان نیوز ، نعمت یاورپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در داخل ۶۰ متر حریم دریا در ساحل رحیم محله لوندویل، امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب، نیروهای انتظامی، منابع طبیعی و آبخیزداری، منابع آب، محیط زیست و شهرداری لوندویل اجرا و موانع فیزیکی موجود در اراضی برچیده شد.

وی افزود: طول اراضی رفع تصرف شده حدود یک کیلومتر و عرض آن از ۳۰ تا ۵۰ متر متغیر است و این اراضی بعد از اجرای طرح آزادسازی حریم دریا در اواخر سال قبل، توسط افرادی با ایجاد موانع فیزیکی تصرف شده بود.

شهردار لوندویل همچنین از درحال آزادسازی بودن حاشیه رودخانه این شهر به امتداد ۸۰۰ و عرض حدود ۱۲ متر خبر داد و افزود: بخش های مهمی از حریم رودخانه آزاد شده و به زودی با برچیدن موانع باقیمانده، به طور کلی رفع تصرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اراضی و منابع طبیعی سرمایه ملی محسوب می شود، احساس مسئولیت همگانی در حفظ حریم و پاسداشت آنها را بهترین نوع همکاری مردمی با دستگاه های متولی امر دانست.

رفع تصرف حریم دریا در ساحل لوندویل آستارا

در حریم ۶۰ متر دریا در نوار ساحلی لوندویل و آستارا ساخت و ساز مربوط به نهادها و ادارات وجود ندارد اما ۳۶ مورد تصرفات مردمی در ساحل آستارا شناسایی و برای هفت مورد آن از سال ۹۷ حکم رفع تصرف صادر شده بود و در ۱۶ بهمن ماه سال قبل در اجرای طرح آزادسازی حریم دریاها، با اجرای اولین حکم، ۶ هزار متر مربع زمین از تصرف اشخاص خارج و حدود ۲۴۰ متر حصار بلوکی تخریب شد و طبق گفته مسئولان، سازه های مربوط به ۶ حکم دیگر نیز به ترتیب به مرحله اجرا در آمد.

شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت و ۲ بخش مرکزی و لوندویل در غرب استان گیلان واقع شده و از ۱۸ و نیم کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر برخوردار است.