رشد نه درصدی مرگ و میر و هفت درصدی طلاق در گیلان

به گزارش تالشان نیوز ؛ مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به افزایش میزان ولادت دراستان گفت: ۱۰ هزار و ۴۲۷ نفراز این نوزادان دختر و ۱۱ هزار و ۸۷ نوزاد پسر هستند وبه طورمیانگین در هر ساعت دو نوزاد درگیلان متولد شدند.

حسن وفایی افزود: پارسال به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶ نوزاد پسردر استان متولد شدند.

وی بیشترین فراوانی نام دختر در گیلان را فاطمه، نیلا وپناه و نوزادان پسرر ا آی هان، امیرعلی و آراد عنوان کرد.

مدیر کل ثبت احوال گیلان همچنین گفت: درمیزان وفات نیز گیلان در سال ۱۴۰۰ با ثبت ۲۱ هزار و ۵۷۴ مورد فوت نسبت به سال ۱۳۹۹، نه و نیم درصد رشد داشته است.

حسن وفایی درباره آمار ازدواج وطلاق هم در سال گذشته گفت: میزان ازدواج در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، (۲ و نیم درصد) و آمار طلاق هم هفت درصد رشد داشته است.