رد شایعه دستگیری یکی از معاونان فرمانداری صومعه سرا

به گزارش تالشان نیوز سید جلال سید محمدی روز چهارشنبه در مصاحبه با ایرنا اظهار داشت: معاونان فرمانداری شهرستان در محل کار خود حاضر بوده و در حال انجام وظایف خود هستند.

وی در ادامه افزود: با افراد، گروه ها یا کانال هایی که با انتشار مطالب خلاف‌ واقع موجب اهانت به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی شده و قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشند، بر اساس قانون برخورد لازم انجام خواهد شد.