آتش کرونا هر روز شعله ور تر میشود

رئیس سابق دانشگاه ازاد اسلامی تالش در اثر ابتلا به بیماری کرونا در گذشت

به گزارش تالشان نیوز رییس سابق دانشگاه ازاد اسلامی تالش بر اثر ابتلا به بیماری کرونا صبح روز شنبه در بیمارستان پارس رشت چشم از جهان فرو بست


در حالی که اتش کرونا در کشور هر روز شعله ور تر میشود خبر درگذشت دکتر سید حسن سید ترابی ، جامعه علمی و فرهنگی تالش را در غم از دست دادن این چهره ی دانشگاهی فرو برد.