تالش به وضعیت قرمز کرونایی درآمد

دکتر حیدرنیا : لزوم توجه به مصوبات ستاد کرونا، اول مسئولان بعد مردم

به گزارش تالشان نیوز : دکتر بختیار حیدرنیا رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش پس از اعلام وضعیت قرمز کرونایی در تالش طی یادداشتی به رنج کادر درمان در جنگ ۱۶ ماهه با ویروس کرونا اشاره کرده و بر رعایت مصوبات ستاد کرونا با عنوان اول مسئولان بعدا مردم تاکید داشته است.

متن کامل یادداشت به شرح ذیل :

مردم عزیز و نجیب شهرستان تالش مسئولان ادارات ، نهادها و بانک ها همه باید پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا را رعایت کنیم.

وقتی ستاد کرونا اعلام میکند مردم مسافرت نکنید ،متاسفانه بعضی از افراد هیچ توجهی به آن نمیکنند و وارد شهر های شمالی میشوند.

وقتی ستاد کرونا بر ممنوعیت مراسم عروسی تاکید دارد ، متاسفانه بعضی خانواده ها هیچ توجهی نمیکنند و بدون در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی ، در باغ ها ‌و حیاط خانه ها عروسی ۱۰۰۰ نفری برپا میکنند.

وقتی ستاد میگوید سواحل به منظور جلوگیری از گردشگران باید تعطیل شود، بعضی ها مسئله را سیاسی کرده و رعایت نمیکنند ، و شرایط ورود مسافران خارج استان را به طرح های ساحلی ، فراهم می آورند.

وقتی ستاد میگوید سالن های ورزشی ، استخرها بسته شود بعضی از مسئولان ورزشی توجهی نمیکنند!

و هزاران حرف نگفته و درد در دل مانده …

در این شرایط کرونایی و عدم توجه بعضی از افراد به توصیه های بهداشتی در کنار عدم همکاری بعضی از روسای ادارات و بانک ها در راستای مصوبات ستاد کرونا ، نتیجه میشود همین که میبینیم ،

آغاز فشار بر اصناف و بازار و اقتصاد مردم .

اما در این شرایط جان مردم و حفظ جان مردم بسیار مهم است

خواهش دارم برای عبور از این وضعیت سخت همگان ، اول مسئولان و بعدا مردم توصیه های وزارت بهداشت را رعایت کنند .

مردم و مسئولان عزیز ، کادر بهداشت و درمان بیش از ۱۶ ماه است ، در جنگ است فرزندان خودتان را در این جنگ نابرابر تنها نگذارید.