دستگیری عامل قدرت نمایی و مزاحمت در تالش

تالشان نیوز ؛ سرهنگ محمد رستمی گفت : در پی گزارش مردمی در خصوص قدرت نمایی ، عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت فردی برای مردم در شهر تالش ، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود : پس از تحقیقات ، ماموران پلیس امنیت عمومی متهم ۲۶ ساله را که از اراذل و اوباش سابقه‌دار است شناسایی، با هماهنگی قضائی دستگیر کرده و به مرجع قضایی تحویل دادند.

سرهنگ رستمی با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی ، گفت : پلیس با قاطعیت ، به پشتوانه همکاری مردم و حمایت دستگاه قضائی، با اراذل و اوباش و هنجارشکنان در جامعه برخورد می‌کند.