چند بدم لاپوشانی کنی !

در جستجوی عاقبت بخیری زیر سایه بولتن سازی رسانه های استیجاری

در پی انتقادات دلسوزانه امام جمعه تالش نسبت به کمبودهای بیمارستان شهید نورانی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش در حالی برخی رسانه های استیجاری شهرستان را جهت شوی تبلیغاتی به خدمت گرفته است که قطعا نمیتوان سومدیریت و کمبودهای بیمارستان شهید نورانی را با چنین اقداماتی در اذهان عمومی کتمان کرد جز انکه این بولتن ها نان و نوایی برای تهیه کنندگان آن داشته باشد !

به گزارش تالشان نیوز دکتر مجتبی نورزاد امام جمعه محترم و اندیشمند شهرستان تالش که همواره صدای راستین مطالبات مردم بوده است در خطبه های نماز جمعه به بهانه هفته سلامت ضمن قدردانی از تلاشگران صدیق عرصه سلامت انتقاداتی را نسبت به برخی زیر ساخت های بیمارستان شهید نورانی تالش خطاب به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح کرد.

موضوع مسکوت ماندن ارتقا پروانه بهره برداری بیمارستان عدم چاره جویی فاضلاب بیمارستان ، عدم تخصیص دستگاه ام ار ای و تجهیز بخش جراحی زنان و بخش ویژه اطفال از جمله دغدغه های امام جمعه تالش بود که از مسئولین استانی خواستار توجه ویژه به حوزه درمان شهرستان شد‌.

انتقادات به حق امام جمعه تالش که گویا به مذاق مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوش نیامده با بولتن سازی وی مواجه شد که اکثریت ان نیز مورد تردید است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش در حالی برخی رسانه های استیجاری شهرستان را به خدمت گرفت و به ارائه عملکرد خود پرداخته است که گزارش های وی با وضعیت اسف بار بیمارستان شهید نورانی و واقعیت های موجود ان و رنج مضاعف مردم از کاهش سطح خدمات ان در دوره جدید مدیریت حوزه بهداشت و درمان هیچ سنخیتی ندارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان در حالی مدعی اقدامات در خصوص تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان است که تاکنون با توجه به عدم صدور سند مالکیت بیمارستان اقدام مشخصی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان در بخش دیگر از گزارشات خود در خصوص بخش nicu مراقب های ویژه کودکان فرافکنی را در پیش گرفته و به جای انکه چرایی حذف این بخش و جایگزینی واحد شیمی درمانی سرپایی را توضیح دهد میگوید به گفته کارشناسان و کاهش اعزام کودکان به رشت وجود بخش nicu ضرورتی نداشته است.

این در حالیست که امار های غیر رسمی از بیش از سی مورد اعزام کودکان به رشت حکایت دارد و همچنین فوتی های نوزادان در بیمارستان تالش کاملا نگران کنندست و باعث مراجهه مادران باردار برای زایمان به بیمارستان های مرکز استان شده است.

در بخش دیگری از گزارش مذکور به اختصاص دستگاه ncpap بخش کودکان اشاره شده است که ان نیز در زمان مدیریت قبلی به بیمارستان تعلق گرفته است.

گذشته از بولتن های تبلیغی مدیرشبکه بهداشت و درمان ، انچه که امروزه در حوزه بهداشت و درمان شهرستان به سبب بی تجربگی و انفعال و ناکارامدی متولیان ان در شهرستان میگذرد افزایش نارضایتی عمومی جامعه از سطح خدمات رسانی به بیماران دردمند است .

بیمارستانی که امروزه به سبب پمپاژ نارضایتی عمومی علیه نظام و حاکمیت به مرز امنیتی شدن رسیده است .

نکته جالب تر در پاسخ عجولانه مدیر کم تجربه شبکه بهداشت و درمان انجاست که وی بسیار ناشیانه و احتمالا با مشورت مشاوران خود به جای قدردانی و بهره مندی از مواضع امام جمعه محترم در خصوص مطالبه گری از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تصمیم گرفت با بی نزاکتی ، تحت پوشش بولتن های تبلیغاتی تقابل در پاسخ با انتقادات امام جمعه دردمند تالش را در پیش گیرد.

با توجه به عملکرد متولیان حوزه بهداشت و درمان امیدی به بهبود وضعیت این حوزه نیست اما انتظار میرود فرماندار تالش و دستگاه های نظارتی و همچنین مسئولین دانشگاه علوم پزشکی با تجدید نظر خود در این حوزه بیش از این موجب خسران مردم نشوند.