دریای طوفانی یک صیاد دیگر را به کم مرگ کشاند

به گزارش تالشان نیوز منابع محلی صبح امروز از غرق شدن یک صیاد در محدوده ی ساحل روستای محمود آباد بخش کرگانرود خبر دادند.

گفته میشود این صیاد که سوار بر تیوب بوده حدود ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۰ فروردین در حالی که دریا شرایط طوفانی و مواج داشته دچار غرق شدگی شده و در نهایت پیکر وی توسط مردم محلی از اب بیرون کشیده میشود.