دانشگاه گیلان جزءبرترین های علمی دانشگاه های جهان قرار گرفت

بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاه‌ها “بر پایه عملکرد علمی”، دانشگاه گیلان با رتبه ۱۱۳۶ جهانی و ۲۴ ملی در میان برترین‌های جهان جای گرفت.

به گزارش تالشان نیوز ، به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان، بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و بنا بر گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نظام رتبه بندی دانشگاه‌ها “بر پایه عملکرد علمی” (URAP) با حضور ۷۱ مؤسسه ایرانی در میان ۳۰۰۰ مؤسسه برتر جهان اعلام شد.

در نتایج بدست آمده در سال ۲۰۲۳ میلادی، دانشگاه گیلان با رتبه ۱۱۳۶ جهانی و ۲۴ ملی در میان برترین‌های جهان جای گرفته است.URAP از نظام‌های رتبه بندی جهانی است که دانشگاه‌های جهان را از حیث عملکرد علمی و بر اساس تحلیل‌های کتاب سنجی ارزیابی و رتبه بندی می‌نماید.

تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد کل انتشارات، بهره وری علمی، تاثیر پژوهشی و همکاری‌های بین المللی، شش سنجه کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی هستند. هدف از این رتبه‌بندی ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر پایه عملکرد علمی آن‌ها با توجه به کمیت و کیفیت انتشارات پژوهشی منتشر شده در پایگاه استنادی (Web of Science) است. ضمن اینکه اطلاعات مربوط به دانشگاه‌ها از پایگاه WOS و InCite که لیست دانشگاه‌های جهان را ارائه می‌دهد، جمع‌آوری شده است.

۳۰۰۰ دانشگاه که بیشترین تعداد مقاله را دارا بوده‌اند در نظر گرفته شده و پس از پردازش داده‌هایشان رتبه‌بندی شده‌اند. امتیاز کل هر دانشگاه با توجه به وزن هر شاخص از امتیاز ۶۰۰ محاسبه می‌شود.