داستان سرگردانی احشام در خیابان های شهر و پرده های هشدار بی اثر شهرداری

به گزارش تالشان نیوز این روزها تردد و اتراق و چرای احشام از گاو و اسب گرفته تا گله گوسفندان در خیابان ها و بلوار ها و گوشه کنار شهرهای شهرستان تالش به خصوص شهر تالش به طور محسوس و آشکار قابل مشاهده است که چهره ی زشت و زننده ای را برای شهروندان و کثیر گردشگرانی که به شهر تالش سفر یا از آن عبور میکنند رقم زده است .

به نظر میرسد این معضل که تقریبا همه ساله با سرد شدن هوا و کوچ احشام به مناطق پایین دست و جلگه ای ، گریبان گیر شهروندان میشود ، در سال جاری به طور مشهودی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

طوری که در مواقعی نیز باعث ایجاد خطر و سوانح رانندگی و ایجاد ترافیک نیز شده است.

طوری که کاربران فضای مجازی در صفحات شخصی خود با نگاه طنز و منتقدانه به این موضوع میپردازند.

در این راستا اما قانون گذار مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ به شهرداری ها این اختیار را داده است تا نسبت به جمع آوری و اعمال جرایم نسبت به صاحبان دام اقدام کنند.

شهرداری های مناطقی چون شهر تالش که روستاهای بسیاری را در جوار و نزدیکی خود دارند و بیشتر با این موضوع درگیر هستند ، به طور معمول در این فصل برای جلوگیری از رها سازی و سرگردانی احشام در سطح خیابان ها در ابتدا به پرده نوشته هایی در سطح شهر اکتفا میکنند که البته تاکنون هیچ گاه کار ساز نبوده است.

اما وضعیت کنونی خیابان های شهر تالش با این حجم از تردد احشام سرگردان مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر صاحبان دام و همچنین برخورد قاطع و برنامه مشخص شهرداری جهت جمع اوری و برخورد قانونی با صاحبان دام میباشد.

عکسی از مهدی حیدری نژاد