دادستان تالش از آزاد سازی چهارده نقطه در سواحل تالش در روزهای آتی خبر داد

تالشان نیوز : به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بعد از صدور دستور آزادسازی سواحل از سوی رئیس جمهوری و آغاز اجرای این دستور به ویژه در سواحل گیلان، شهرستان تالش دومین شهرستان استان بود که آزادسازی نوار ساحلی در آن کلید خورد.

ساحل مجموعه تفریحی، گردشگری شهرداری تالش معروف به پلاژ شهرداری، در منطقه گیسوم در نخستین گام با حضور دادستان شهرستان تالش آزاد شد.

اسدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در حاشیه این آزادسازی گفت: در ادامه قرار است امروز ١۴ نقطه ساحلی دیگر هم در سواحل تالش آزادسازی شود.

در نخستین گام دیروز سواحل منطقه آزاد انزلی آزادسازی شده بود.