خودکشی در زندان حویق شهرستان تالش

به گزارش تالشان نیوز به نقل از منابع محلی سرباز ۱۹ ساله اهل اردبیل که در پست نگهبانی زندان حویق مشغول به خدمت بوده به دلیل انچه شکست عشقی خوانده شده با استفاده از سلاح گرم در برجک نگهبانی اقدام به خودکشی میکند تاکنون مسئولین محلی در خصوص این موضوع اظهار نظری نداشته اند