شایان عابدی پور

خداحافظی قریب و الوقوع شاهد اسالم از فوتبال تالش

به گزارش تالشان نیوز چندی پیش پس از انکه کیوان یعقوبی موسس تیم فوتبال شاهد شفارود طی نامه ای به هیات فوتبال تالش به دلیل مشکلات مالی از ادامه تیم داری انصراف داد مباحثی در محافل فوتبالی شهرستان در خصوص سرنوست و اینده یکی از نوستالژیک ترین تیم های فوتبال تالش مطرح شد و عده ای نیز ضعف هیات مدیره این باشگاه خصوصی را نشانه رفتند که شایان عابدی پور طی یادداشت ارسالی به تحریریه تالشان نیوز به واکاوی اهداف منتقدین و تشریح وضعیت کنونی تیم شاهد اسالم میپردازد

《کل ارض کربلا ، کل یوم عاشورا》

خسرو گلسرخی می گفت : 《 حسین بن علی در اقلیت بود و یزید، بارگاه، قشون، حکومت، قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هر چند یزید گوشه‌ای از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید》.

وقاحت اگر شکلی داشت ، شکل آن سارق ِ ادبی ،آن کودک سفارشی نویس _ و آن دیگری ، آن نویسنده ی متن اش _ بود .
این چابکان ِ عرصه ی چاکری ، که شان قلمی که می بایست ذوالفقار وار 《 شمشیر 》 می بود را تا حد 《 دستمال 》 پایین آورده اند و هر روز با لقبی به سراغ ارباب هایشان می روند و مراتب چاکری و نوکری را به طرق مختلف جار می زنند ، نمی توانند و نباید دم از ایستادگی و استواری بزنند که عمل و کرده ی این اشخاص ثابت می کند اگر صف بندی های تاریخی هر روز و در هر مکانی تکرار شود اینان همواره جایی ثابت دارند .

جایشان در کنار صاحبان قدرت است ‌ . و راهشان راه خاکساری ست نه پایداری _ خاک بر سر آن قلمی که در مدح سیاستمداران بچرخد و از آنان دستور بگیرد .

در کنار صاحبان‌ قدرت ایستادن ، هرچه که می گویند را نوکرانه تایید کردن و به‌به و چه‌چه نثار اراجیفشان کردن و القاب مختلف به ریش نداشته شان چسباندن که هزینه ای را متوجه آدمی نمی کند .

تنها کسانی می توانند از مجاهدت ، شهامت و ایستادگی و راستی و درستی و پایداری دم بزنند که این واژه ها را زندگی کرده باشند . تنها اینان می توانند مدعی شوند که اگر تاریخ به هر شکلی تکرار شود مسیر و سمت و سوشان مشخص است. گفتن از مرام و مسلک علی بن ابی طالبی که پیش هیچ صاحب قدرتی سر خم نکرد برای این قلم به مزدانِ شرافت فروش هنوز زود است‌ ._ بسیار زود است و بسیار بی ربط ‌_ اینان چیزی در حد ملیجکان دربار پادشاهان تاریخ اند نه بیشتر ‌ _ که به اشاره ای دست به حذف و تحریف تاریخ می زدنند .

در برابر این حجم از فراموش کاری و خباثت ذاتی این قلم به مزدان ، واژه ها انگشت به دهان‌ مانده اند .

آن‌زمان که این‌کودکان و مواجیب بگیران ِ دربار آن جناب ! ، مشغول آموختن ِ فنون نوکری و چاکرصفتی بودند تا سر بزنگاه پله های نوکر مابی را به سرعت دو تا یکی کنند ، کیوان یعقوبی با دستانی خالی به همراه معدود افرادی دیگر ، چکمه پوش در زمین فوتبال شاهد اسالم مشغول مجاهدت بود .

آن زمان که کیوان یعقوبی که اصول و آرمان و تمام زندگی و رویایش زنده کردن نام و یاد تیم افسانه ای شاهد بود و در راستای نیل به این هدف کارگری می کرد و با هزینه های شخصی کارهای بسیار بزرگی انجام می داد و به سراغ پیشکسوتان‌فراموش شده ی شاهد اسالم می رفت و با اسطوره هایی چون فرامرز محمد قلی زاده به گفت و گو می نشست ، قلم به مزدان زیر باد کولر مشغول بازی های کامپیوتری بودند .

اینان دغدغه ی فوتبال را دارند ؟ آن هم فوتبال اسالم را ؟
اربابشان تیم‌ شاهد را فدای گرو کِشی های سیاسی خود کرده بود و چون در دوره ای خاص به این تیم کمک مالی شده بود که به مزاج آن جناب خوش نیامده بود ، حتی حاضر به نشستن جلسه ای پیرامون بررسی مشکلات تیم شاهد هم نشد و از اندک حمایت مالی ای نیز دریغ کرد .

حضرات در این شهر از هرچه کم کرده باشند به لشکر دوربین به دستان و ملیجکان که خوب اضافه کرده اند ، و شکر خدایشان حضورشان در هر مراسمی مساوی با عکس باران شدن است. آرشیوتان را بگردید و ببینید آیا در این مدت حتی یک‌ بار هم نزدیک تیم‌ شاهد شده اند ؟ گزارش هر قدمی که‌ برای شاهد برداشته اند را صریحا اعلام‌ کنید .

ادعا می کنند آنان که رفته اند باید به تیم‌کمک کنند اما در قبال نقشی که ارباب هایشان باید ایفا کنند _ که وظیفه شان‌چنین اقتضا می کند _ لال مانی گرفته اند . اینان شهری را برای منفعت خود سر خواهند برید . تیم فوتبال شاهد که دیگر جای خود دارد .

بارها کیوان‌ یعقوبی برای تیم‌ شاهد درخواست کمک مالی کرد ، در همین اسالم‌ بسیاری بی نام و نشان به یاری تیمشان شتافتند ، بگویید کجا شماها یک ریال به این تیم کمک کردید ؟ کجا شما به عنوان‌ یک شهروند درخواست کیوان یعقوبی ها را اجابت کرده اید ‌ ؟

او هر چه در توان داشته را فدای شاهد کرده ، شماها و ارباب هایتان بگویید چه کرده اید برای شاهد !

باید مجمع خبائث باشی که بتوانی اینگونه جای شاکی و متهم‌ را عوض کنی و انگشت اتهام‌ را سمت کیوان‌ یعقوبی ای بگیری که شاهد را احیا کرد.

پیش چشممان تاریخ را تحریف می کنید و از علی دم می زنید ؟
او در حد توان تیمی که باز در خطر انحلال قرار داشت را نیز به جلو حرکت داد .
شماها چرا کلامی از انفعال اربابان خود نمی گویید ؟

اگرچه شما بر حسب منفعت دچار ِ آلزایمری خود خواسته اید ، ما اما به خوبی روزهای سکوت و خاموشی زمین فوتبال شهرک اسالم را به خاطر داریم . یک اسالم قدردان کیوان یعقوبی و تلاش های بی دریغ او و امثال او برای احیای تیم شاهد است.
او خود ستون باور اش بر احترام به پیشکسوتان شاهد و زنده کردن نام و یاد آنها استوار است _چیزی که مزدوران بویی از آن نبرده اند .

و از معبر چنین مسلکی ست که او جایی ویژه در قلب عاشقان اسالم دارد .
اسالم حافظه دارد و با وجود تمام لجن پراکنی های عده ای خاص که فضا را تا حد نفرت انگیزی مسموم کرده اند چیزی از محبوبیت یعقوبی کم نمی شود .

آنچه که او خالصانه برای اسالم و تیم شاهد انجام داده و از زندگی و هستی خود هزینه کرده است ، به اندازه ی کافی عیان است و از صفحه ی تاریخ پاک نمی شود.شماها اما بگویید برای شاهد چه کرده اید ؟ بگویید اربابانتان چه کرده اند ؟

شایان عابدی