: از عروس خبری نیست خانه داماد عروسیست

حکایت زور آزمایی کاندیداهای شورای شهرهای تالش در نظر سنجی های بی اعتبار

به گزارش تالشان نیوز به اذعان همه کارشناسان حوزه سیاسی کشور ، شرایط امروز جامعه به تاثی از تحولات اجتماعی سیاسی داخلی و بین المللی در برهه ای تاریخی و سرنوشت ساز قرار دارد به طوری که فراهم اوری حداقل معیشت لازم برای طبقه پایین و متوسط جامعه به یک مطالبه اصلی مردم از زمام داران تبدیل شده است به طوری که جامعه چنان نشان میدهد که پذیرای اهم و مهم سایر پدیده های اجتماعی نیست

موازات شرایط کنونی جامعه به انضمام بحران فراگیر کرونا با فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به چالشی پیجیده تبدیل شده است که پرداخت ان در این یادداشت نمیگنجد

همانطور که پیشتر اشاره شد در چنین شرایطی طبیعیست که جامعه از نشاط سیاسی برای تعیین سرنوشت خود برخوردار نخواهد بود و به تبع خیلی دیرتر از سایر سنوات به استقبال انتخابات برود

گفتنیست یکی دیگر از دلایل حضور کم رنگ مردم در انتخابات زود هنگام این دوره ضمن تردید در صلاحیت علمی و اجرایی افراد وعده های پوچ و توخالی و فاقد هرگونه اعتبار علمی و اجرایی توسط کاندیداها میباشد

اما انچه که در این میان جلب توجه میکند تحرکات انتخاباتی کاندیداهای شوراهای شهر تالش و شهرهای تابعه است که در مواجه با بحران بی رغبتی مردم به حضور زودهنگام در انتخابات دست به دامان روش های عجیبی برای عرضه خود به میان مردم شده اند

برای درک این موضوع کافیست به پیام های شخصی خود در فضای مجازی مراجعه کنید و با انبوهی از تمنا و خواهش کاندیداها به جهت شرکت در نظر سنجی انتخاباتی مجازی مواجه خواهید شد!

این نظر سنجی های فاقد هر گونه اعتبار در حالی توسط کاندیداها به روش های عاجزانه و بعضا نفر به نفر تبلیغ میگردد که هنوز از وضعیت تایید صلاحیت کاندیداها در هییت نظارت اطلاعی در دست نیست و چه بسیاری از این عزیزان که نتوانند صلاحیت لازم را از هییت نظارت کسب کنند

نتایج این نظر سنجی ها نیز در نوع خود دارای ابعاد جالبیست به طور مثال کاندیدی در شهر لیسار تعداد ارایی را در این نظر سنجی به ثبت رسانده که در انتخابات دور گذشته نتوانسته به همان میزان از صندوق واقعی ، از مردم رای اخذ کند !

با این وجود به نظر میرسد هدف برخی از کاندیداها از کوفتن در طبل چنین تبلیغات بی حاصلی انهم در شرایط کنونی جامعه که پرداخت به انتخابات زودهنگام اولویت انان نیست نه برای معرفی برنامه های خود بلکه برای جلب توجه و تبلیغات کسب و کار خود در جامعه می باشد