حکایت اختلاف رنگی آمار ستاد کرونای تالش و ماسک !

یادداشتی از منصور یوسفی دیگه سرا

تالشان نیوز : آورده‌اند که روزگاری مردم این دیار شب در حالیکه برای قبله‌ی عالم‌شان شاهنشاه قاجار دعا می‌کردند سر بر بالین گذاشتند، و صبح وقتی از خواب بیدار شدند اعلیحضرت رضا شاه پهلوی را بر تخت ملوکانه دیدند!

حکایت ما و کرونا و رنگ‌های رنگارنگ است؛ در جلسه دیروز فرمانداری تالش تاکید بر وضعیت قرمز و رعایت آن داستان‌های تکراریِ پروتکل‌های مثلا بهداشتی بود که ناگهان صبح بیدار شدیم و جناب ماسک اعلام فرمودند تالش نارنجی شد!

اگر آمارها از طریق ریاست شبکه بهداشت و شورای تامین ارسال می‌شود؛ در آخرین اظهارات این منابع که تالش قرمز اعلام شده‌است این آقا ماسک اخبارش را از کجا آورده‌است؟

در کتاب عربی دوران دبیرستان، داستانی بود تحت عنوان فکاهیات جُحا؛ بیچاره جحا گوشت می‌خرید و به همسرش تحویل می‌داد و وقت خوردن از گوشت خبری نبود. یک روز علت را جویا شد، همسرش گفت گوشت را گربه خورده است. جحا گربه را وزن کرد و دید یک کیلوگرم است!
گفت: ان هذاالقط این اللحم؟ و ان هذااللحم این القط؟
اگر این گوشت است، گربه کو؟ و اگر این گربه است؟ پس گوشت کو؟

حال حکایت رنگ قرمز جلسه دیروز فرمانداری تالش و رنگ نارنجی امروز ماسک هست!
یکی به این ماسک بفرماید که زنبیلش را جمع کند و جای دیگر بچیند.