حضور نایب رییس اول و دوم کمیسون برنامه و بودجه مجلس در سد شفارود

به گزارش تالشان نیوز در آستانه ی تنظیم و تدوین نهایی بودجه ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به منظور بررسی پروژه های نیمه تمام گیلان به این استان سفر کردند.

در روز دوم این سفر محمد خدا بخشی و سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس اول و دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به همراه معاون عمرانی استاندار گیلان در محل پروژه ی سد شفارود حضور یافتند .

در این جلسه که فرماندار رضوانشهر و نماینده حوزه انتخابیه تالش نیز حاضر بودند ، دلایل تاخیر و توقف اجرای پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پروژه ی احداث سد شفارود در پی اختلاف پیمانکار و کارفرما از ۱۵ مرداد رسما متوقف و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارگران این پروژه از کار برکنار شدند.

علی رغم پیگیری های مسئولین تاکنون به مدت حدود ۷ ماه مطالبات کارگران به قوت خود باقی مانده که موجبات اعتراضان کارگری را در شهرستان رضوانشهر فراهم اورده است.