حضور فرماندار رضوانشهر در تجمع کارگران سد شفارود

به گزارش تالشان نیوز : فرماندار رضوانشهر صبح امروز با حضور در جمع کارگران سد شفارود که برای چندمین بار در جلوی این سد تجمع کرده بودند گفت: با توجه به بدقولی پیمانکار در پرداخت مطالبات کارگران، کارفرمای پروژه قول پرداخت مطالبات این کارگران را تا روز چهار شنبه داده است. 

محمود قاسمی افزود: ما هم به نمایندگی از دولت در میان کارگران حاضر شدیم تا پیام کار فرما و دولت را به این کارگران زحمتکش منتقل کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد پس از پرداخت مطالبات، مشکلات بین کارفرما و پیمانکار از طریق قانون حل وفصل شود.

کارگران سد شفارود حدود ۹ ماه است که حقوق نگرفته اند