حامیان شهر بی شهردار ، غایبین مراسم معارفه شهردار

حسین پور یوسف زاده و برهانی در جلسه معارفه شهردار حاضر نشدند

از مجموع اقدامات سه عضو شورای شهر تالش در طول ۱۸ ماه گذشته که شهر تالش بدون شهردار مدیریت شد چنین برمیاید که اینان شهر بی شهردار و عقب ماندگی امورات شهری را بیشتر میپسندند و درک چندانی از مفهوم امر شورایی و تمکین به قانون ندارند و در فکر ایجاد چالش برای شهردار جدید تالش میباشند.

به گزارش تالشان نیوز مراسم معارفه شهردار جدید شهر تالش با حضور مسئولین شهرستانی و استانی و استقبال قابل توجه مردم از اقشار مختلف برگزار شد.

این استقبال به حدی بود که تمام صندلی های سالن معراج اداره فرهنگ و ارشاد پر شد و حتی طبقه فوقانی سالن نیز تکمیل گشت که در نوع خود در طول سالهای اخیر کم نظیر بود .

در این میان اما غیبت سه عضو شورای شهر به صورت کاملا ملموس به نظر میرسید.

عبدالله حسین پور وحید یوسف زاده و رسول برهانی در جلسه معارفه داوود قوی پنجه شهردار جدید شهر تالش حضور پیدا نکردند .

سه عضوی که ضمن انکه به داوود قوی پنجه رای ندادند بلکه از تمام ابزار های خود در جهت مخالفت با وی استفاده نمودند.

مخالفت ها و تلاش های این سه عضو در طول مسیر انتخاب شهردار تا صدور حکم بر کسی پوشیده نیست و به کررات در رسانه ها به ان پرداخت شده است.

لازم به یاداوریست این سه عضو شورای شهر تالش در اولین اقدام نهایت تلاش خود را در جلسه ای که قوی پنجه در ان با چهار رای به عنوان شهردار انتخاب شد به کار بستند تا با ترک جلسه و عدم امضا صورت جلسه مصوبه انتخاب شهردار را از رسمیت بیاندازند اما با گذشت حدود دو هفته ، برهانی و یوسف زاده تحت فشارهایی مصوبه انتخاب شهردار را امضا نمودند تا مصوبه رسمیت یابد.

در ادامه مسیر این سه عضو شورا با همکاری مسعود کاظمی معاون معزول استانداری گیلان به موضوع سلب عضویت بهروز علی بابایی با تمام قوا ورود کردند تا عزل احتمالی علی بابایی به عنوان یکی از رای دهندگان به داوود قوی پنجه دستاویزی باشد برای ابطال مصوبه انتخاب شهردار تا بدین ترتیب جلسه انتخاب شهردار تکرار شود که البته با درایت دادستان محترم شهر تالش جناب اقای صفری این نقشه ابتر ماند.

موضوع صلاحیت و احراز مدیریت و همچنین معارفه شهردار جدید ، مرحله دیگری از مواجهه این سه عضو با موضوع انتخاب شهردار تالش بود که تلاش های گسترده ای با برخی عوامل استانداری صورت پذیرفت تا حکم شهردار توسط استاندار به امضا نرسد که حتی مدیرکل امور شهری استانداری گیلان نیز در مراسم معارفه به زبان امد و از سه عضو مذکور دعوت به همکاری و عدم سنگ اندازی در موضوع مدیریت شهری کرد.

از جمیع رفتارها و حرکات اقایان برهانی حسین پور یوسف زاده به عنوان اعضای شورای شهر در طول ۱۸ ماه گذشته که شهرام غنی زاده استعفا داد و بحث انتخاب شهردار پیش روی اعضای شورا قرار گرفت چنین به نظر میرسد که این سه عضو شورا بیش از انکه با فردی برای تصدی شهرداری مخالفتی داشته باشند بلکه با اصل داشتن شهردار برای شهر مخالفند.

بررسی سوابق رفتاری این سه عضو در جلسات انتخاب شهردار از ترک جلسات مکرر تا عدم امضای صورت جلسات گواه این ادعاست.

با این شرایط و مواجه این سه عضو با اصلی ترین وظیفه شورای شهر که همانا انتخاب شهردار است میتوان دریافت که این سه عضو اساسا با فهم و درک کار شورایی فاصله ی زیادی دارند در حالی که در مفاهیم شورایی چه در عرف چه در قانون تمکین به نظر اکثریت یک اصل است .

به هر ترتیب عدم حضور این سه عضو در مراسم شهرداری که باید مصوبات اعضای شورای شهر را اجرایی کند به نوعی اعلام خط کشی جدید این سه عضو برای شهردار جدید قبل انکه به کرسی شهرداری برسد میباشد و باید دید با این شرایط چه اینده ای در انتظار مدیریت شهری شهر تالش میباشد.

با اینکه چنین رفتارهایی از سوی اعضای شورای شهر شاید منع قانونی نداشته باشد اما به طور قطع از دیدگان قضاوت موکلین به دور نخواهد ماند .