در اخرین ساعات موعد قانونی

حسن محمدپور به کاندیداهای تصدی کرسی شهرداری تالش اضافه شد

به گزارش تالشان نیوز در ساعات پایانی موعد مقرر شورای شهر تالش جهت معرفی کاندیداهای شهرداری تالش ، حسن محمد پور با ارسال برنامه و رزومه کاری به دفتر شورای شهر ، آمادگی خود جهت تصدی کرسی شهرداری تالش را اعلام داشت.

گفتنیست محمدپور آذر ماه سال گذشته از سوی اعضای شورای شهر لیسار به عنوان شهردار شهر لیسار انتخاب شد و کار خود را در این شهرداری رسما با حکم استاندار گیلان از تاریخ ۱۱ بهمن شروع کرد.

در سوابق محمدپور شهرداری تالش نیز قابل مشاهده است.