استاندار گیلان تأکید کرد؛

جایگزینی درختان بومی و سازگار با اقلیم گیلان در طرح زراعت چوب

به گزارش تالشان نیوز ، اسدالله عباسی صبح پنج شنبه در دیدار رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تأکید بر لزوم صیانت و حفاظت از جنگل‌ها به عنوان میراثی برای آیندگان، اظهار کرد: باید توجه ویژه ای به توسعه جنگل و حفاظت از انفال شود.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبری در خصوص صیانت از انفال، توسعه و افزایش عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی، افزود: دولت نیز نگاه ویژه ای در این بخش دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه باید با آموزش کشاورزان به استفاده از درختان بومی و سریع الرشد با توجه به اقلیم و جغرافیای استان در دستور کار قرار گیرد، گفت: هزینه در حفظ و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری سرمایه گذاری برای آینده است.

وی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه تأکید کرد و ادامه داد: باید از روش‌های علمی برای توسعه جنگل استفاده و در کنار آن به اجرای طرح زراعت چوب نیز توجه شود.

عباسی اضافه کرد: زراعت چوب برای تأمین نیازهای صنعت چوب و کاغذ حائز اهمیت است در اجرای این طرح به استفاده و جایگزینی درختان بومی و سازگار با آب و هوای گیلان نیز توجه شود.

وی در ادامه با تخصیص اعتبارات از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیلان به حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تقویت گارد حفاظت و نیروهای واکنش سریع اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به مدیریت جنگل‌های هیرکانی، اجرای برنامه‌های راهبردی در حوزه آبخیزداری، جلوگیری از قاچاق چوب، برخورد با متعرضان به انفال، بازنگری صحیح در چگونگی اجرای طرح خروج دام از جنگل و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌ها نیز از مواردی است که باید به آن توجه شود.