جابه جایی مرزهای تملق توسط یک ارگان دولتی در تقدیر از نماینده ی تالش

به گزارش تالشان نیوز فرهنگ ایرانی و آداب اسلامی همواره به امر سپاسگذاری بابت انجام کار نیک و پسندیده دعوت کرده است و این موضوع در انجام امور خیر و یا عام المنفعه به جهت ترویج این دست از اعمال بیشتر مورد توجه جامعه قرار میگیرد

متاستفانه برداشت غلط جامعه از این فرهنگ و اداب اثرات سوئی را با خود برجای گذاشته است و گاها مراتب سپاسگذاری به روش های متملقانه تبدیل شده است که بعضا در دستگاه های دولتی که خود باید الگویی برای جامعه باشند دیده میشود

در طول هفته ی گذشته پیام تشکری از طرف اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش در فضای مجازی در تقدیر از تلاش های نماینده محترم شهرستان تالش در راستای اخذ اعتبارات لازم به جهت بازسازی ورزشگاه پوریای ولی منتشر شد که در ان بیش از آنکه پیام تشکر دریافت شود پیام تملق به فهم میرسد

در بخشی از پیام منتشر شده چنین امده است :

جناب آقای دکتر حسن محمدیاری

نماینده محترم و ورزشدوست شهرستان های تالش رضوانشهر ماسال در مجلس شورای اسلامی درودی خالصانه محضر حضرتعالی که مظهر مهر هستید و از تبار باران . فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است !