یخ انتخابات تالش آب میشود ؟

تکرار تقابل محمدیاری و اسلامدوست کمی دور کمی نزدیک !

در حالی که ۲۴ سال از رقابت میان بهمن محمدیاری و عسگر اسلامدوست در دوره ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۳۷۸ میگذرد اما دور از دسترس نیست که انتخابات پیش روی مجلس ، برگ دیگری از تقابل این دو شخصیت سیاسی کهنه کار را رقم زند هر چند که یکی به دلیل غیبت اجباری در منطقه و دیگری به دلیل عملکرد غیر قابل دفاع ، از محبوبیت دو دهه قبل خود فاصله بسیاری گرفتند.

به گزارش تالشان نیوز کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و علی رغم سنوات گذشته سرمای قابل تاملی جو سیاسی انتخاباتی حوزه انتخابیه تالش ماسال و رضوانشهر را در بر گرفته است.

انتخاباتی که در سنوات گذشته گرمای سوزانش و نشاط و شادابی کم نظیرش شهره ی عام و خاص بوده و امروز در کمتر از ۶۰ روز مانده به انتخابات کمترین تحرکی در آن دیده نمیشود.

کارشناسان حوزه سیاسی و جامعه شناسان در بررسی چرایی رخنه این پدیده به طور کلی در سطح کشور به خصوص کلانشهرها نظرات متعددی را مطرح میکنند که عمدتا به مسائل اقتصادی و معیشتی و ازادی های سیاسی و مدنی و اجتماعی بازمیگردد.

به هر ترتیب انتخابات در تالش مراحل ابتدایی خود را گذرانده و تا کمتر از دو هفته دیگر ترکیب اولیه کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام میگردد.

با وجود رکود قابل توجه در فضای سیاسی حوزه انتخابیه تالش ، میتوان جو انتخابات پیش رو را متاثر از برخی نام ها برشمرد .

در میان اسامی شرکت کننده در انتخابات حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر نام یاسر اسلام دوست فرزند عسگر اسلام دوست نماینده دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی به چشم میخورد

که در صورت کسب مجوز حضور در انتخابات باید با نماینده فعلی حسن محمدیاری و برادر رقیب سنتی پدر خود به رقابت بپردازد.

به نظر میرسد تکرار رقابت میان عسگر اسلام دوست و بهمن محمدیاری به عنوان رقبای سنتی دوره ی ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی این بار بعد از ۲۴ سال دور از دسترس نباشد .

رقابتی که به دلیل ممانعت شورای نگهبان از حضور هر دوی آنها در صحنه انتخابات شاید میان منسوبین انها یکی در قامت فرزند و دیگری در قامت برادر به وقوع بپیوندد.

پیشتر این عسگر اسلام دوست بود که با فاصله فاحش توانست در اسفند سال ۱۳۷۸ بهمن محمدیاری نماینده روی کار حوزه انتخابیه تالش در دوره پنجم را شکست دهد و وارد مجلس ششم شود .

برای ارائه تحلیل درست انتخابات پیش رو باید روزهای اتی تا اعلام نتایج تایید صلاحیت ها به انتظار نشست تا نظر شورای نگهبان اعلام گردد.

اما در صورت عبور یاسر اسلام دوست و حسن محمدیاری از فیلتر شورای نگهبان تکرار رقابتی همچون دوره ششم انتخابات مجلس دور از انتظار نیست.

هرچند که انتخابات در تالش قطب های دیگری نیز دارد و اسلام دوست و حسن محمدیاری در صورت حضور توامان هم رقابت سختی را در پیش خواهند داشت.

چرا که یاسر اسلام دوست به عنوان چهره ی کاملا ناشناخته و با تکیه بر نام و نشان پدر پا بر عرصه انتخابات گذاشته است.

پدری که سالهاست از صحنه سیاسی اجتماعی منطقه کاملا به دور بوده و به طور قطع به همان نسبت که در بخش سنتی جامعه دارای هواداران خاص خود میباشد اما در بخش بزرگی از جامعه به خصوص نسل جوان با چالش های اساسی مواجه میباشند.

هرچند که در ابتدای ثبت نام یاسر اسلام دوست بازخورد اولیه ای مثبتی در جامعه ایجاد شد اما انتظار آرایش آرای پدر برای یاسر اسلام دوست کمی دور از انتظار است که قطعا ایجاد آن تلاش و برنامه ریزی دقیقی را میطلبد.

از طرفی حسن محمدیاری که همچون باسر اسلام دوست در سال ۹۸ که هیچ تجربه ای در حوزه سیاسی اجتماعی نداشت و به پشتوانه برادر خود به کرسی مجلس نشست امروز با انبوهی از مطالبات و وعده های محقق نشده با چالش های عمیقی به خصوص در میان نخبگان جامعه مواجه است .

بدین ترتیب حسن محمدیاری نیز در صورت تایید صلاحیت و باقی ماندن در رقابت نیز با شرایط سخت و دشواری روبروست و قطعا نسبت به دور قبل با ریزش آرای قابل توجهی مواجه خواهد شد و جبران آن بسته به شیوه های تبلیغاتی در ایام انتخابات دارد.

باید دید در روزهای پیش رو با مشخص شدن ترکیب کاندیداهای حاضر در انتخابات یخ انتخابات تالش آب خواهد شد یا خیر ؟