علیرضا فلاح نصرت آباد رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان خبر داد :

تکثیر ۹ کره اسب بومی کاسپین در گیلان به همت متخصصان ایرانی

به گزارش تالشان نیوز : رییس مرکز ذخایر ژنتیک اسب کاسپین با تاکید بر حفاظت از ذخایر ژنتیکی این اسب گفت: تیم تحقیقاتی ژن شناسی موفق شد با مطالعه بر ۴۱ اسب کاسپین با خالص سازی ژنتیک، ۹ کره بومی اصیل تکثیر کند.

دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی دام بومی موجود در کشور افزود: این کار با هدف توسعه تحقیقات کاربردی، استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود در کشور در زمینه اسب کاسپین در محیط‌های طبیعی و خاستگاهشان دارد، انجام می‌شود.

وی با اشاره به تاسیس وراه اندازی مجتمع تحقیقات، آموزش و حفظ ذخایر ژنتیکی اسب کاسپین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: براساس برنامه راهبردی تحقیقات حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور، حفاظت از ذخایر ژنتیکی اسب کاسپین برعهده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان گذاشته شده است./ صدا و سیما