مدیرعامل کارخانه چوکا خبر داد :

توقف ۷۰ درصد واحد های تولیدی کارخانه چوکا و تعطیلی کامل صنایع چوب اسالم!

به گزارش تالشان نیوز مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ ایران در گفتگویی با خبرنگار واحد خبر رسانه ملی با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه گفت :

مجتمع چوب و کاغذ ایران در حوزه صنعت کاغذ سازی دارای ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن تولید در سال میباشد.

در حالی که امروز بیش از ۷۰ درصد کارخانه چوکا متوقف است.

و همچنین بخش صنایع چوب کارخانه چوکا کاملا تعطیل است و مواد اولیه برای تولید مصنوعات چوبی ندارد.

زمانی فرد افزود : در خصوص تامین مواد اولیه مکاتبات بسیاری انجام دادیم منابع طبیعی و سازمان جنگل ها در خصوص تامین مواد اولیه میگویند اگر چوب میخواهید همچون بخش خصوصی در مزایده ها شرکت کنید .

زمانی فرد ادامه میدهد : کارخانه های  کاغذ سازی برای شرکت در مزایده خرید چوب و تامین مواد اولیه با چند مشکل مواجه میشوند مافیای چوب با نفوذ های خود در قیمت هایی که منظور میکنند و روابطی که جهت برداشت چوب اعمال میکنند  اجازه نمیدهند دو شرکت کاغذ سازی کشور به این موضوع ورود کنند.