فرماندار رضوانشهر : 12 درصد از مزارع شهرستان هنوز شخم نخورده اند

تنش آبی در ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان رضوانشهر

به گزارش تالشان نیوز فرماندار رضوانشهر در حاشیه بازدید رییس سازمان مدیریت بحران از محل اراضی کشاورزی شهرستان رضوانشهر گفت: ۸۰ درصد از زمین های کشاورزی تحت کشت برنج این شهرستان از طریق نهرهای سنتی آبدهی می شوند که امسال بر اثر کم آبی با ۶۰ درصد کاهش آب رودخانه مواجهیم.

محمود قاسمی افزود: هم اکنون سردهنه امیربند پونل بر روی رودخانه شفارود با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بصورت استاندارد در حال ساخت می باشد که برای شالیزارهای این شهرستان و اراضی کشاورزی بندر انزلی بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: در سطح حدود سه هزار هکتار از شالیزارهای رضوانشهر و پره سر شاهد تنش آبی هستیم که این میزان معادل ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی در سطح ۳۶ روستا می باشد.

فرماندار رضوانشهر با بیان این مطلب که ۱۲ درصد از اراضی کشاورزی ما هنوز شخم نخورده اند، افزود: شخم اول زمین های کشاورزی که معمولا در فصل زمستان انجام می شود، بدلیل نبود آب تا کنون در وسعت بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان انجام نشده است.

وی با اشاره به نشا ۵ درصدی اراضی کشاورزی رضوانشهر و پره سر گفت: در سطح رضوانشهر و پره سر ۸۸ حلقه چاه وجود دارد که از این میزان ۱۵ حلقه نیاز به تعمیر و تجهیز داشته و آمار سردهنه های این مناطق نیز ۵۸ مورد می باشد که از این تعداد ۴۴ مورد سنتی و ۱۴ سردهنه بتنی است.