عیدانه شهرداری و شورای شهر تالش

تندیس رستم کلاه چرمینه بازسازی شد

پیرو وعده شهردار تالش تندیس رستم کلاه چرمینه بازسازی و رسما از شب گذشته چراغانی شد و بزودی در یکی از میادین شهر تالش نصب خواهد گردید

به گزارش تالشان نیوز تندیس رستم کلاه چرمینه در سال ۸۱ با تصمیم سیروس شفقی شهردار وقت تالش و اعضای شورای شهر دوره اول شهر تالش به عنوان نماد تاریخیه یکی از سرداران تالشی الاصل جنگ میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم حاکم امپراتوری عثمانی که به جنگ چالدران موسوم است ساخته و در میدان امام خمینی تالش نصب شد.

نصب این تندیس که شهره ی ملی به خود گرفت و بازتاب فراوانی در میان گردشگران داشت همزمان با فعالیت های فرهنگی و تاریخی گروه های مختلف در جغرافیای قوم تالش تحرک بزرگ فرهنگی در راستای بازافرینی و شناساندن تاریخی قوم تالش به عموم جامعه محسوب میشد.

متاسفانه در سال ۸۸ در پی رونق دید و بازدید و شهرت دوباره ی نام رستم کلاه چرمینه عده ای با بهانه های واهی و در ظاهر شعائر دینی و انقلابی تغییر جانمایی این المان تاریخی از میدان اصلی امام را استارت زدند و در نهایت با فشار به اعضای شورای دوره سوم شهر تالش و شهردار وقت هوشنگ عباسقلی زاده این المان تاریخی از میدان اصلی شهر به تپه ی ناله بند انتقال یافت.

با این حال تندیس رستم کلاه چرمینه که روزی نماد هویتی تالشان محسوب میشد پس از ۱۵ سال دربه دری و خاموشی سرانجام در ایام نوروز ۱۴۰۳ در پی وعده داوود قوی پنجه شهردار تالش بار دیگر چراغانی شد.

قوی پنجه پیشتر در گفتگویی از وعده ی احیا و بازسازی تندیس رستم کلاه چرمینه و جانمایی ان در یکی از میادین شهر تالش خبر داده بود .

بازسازی تندیس رستم کلاه چرمینه و جانمایی مناسب ان قطعا میتواند به عنوان یکی از عملکرد های مثبت مجموعه مدیریت شهری تالش محسوب گردد .

انتظار میرود اعضای شورای شهر و شهرداری تالش توجه به حوزه فرهنگی و تاریخی را در دستور کار خود قرار دهند و قطعا توجه به این حوزه مورد رضایتمتدی مردم قرار خواهد گرفت و اثرات مثبتی در گردشگری پایدار منطقه خواهد داشت.

گفتنیست عملیات بازسازی تندیس رستم کلاه چرمینه تا بازسازی نهایی در جزییات تندیس ادامه خواهد داشت