به دلیل نداشتن مجوز

تعطیل شدن یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان رشت

یک مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز در بخش خشکبیجار شهرستان رشت با دستور قضایی بسته شد.

به گزارش تالشان نیوز : رئیس دادگستری بخش خشکبیجار گفت: یک واحد مسکونی که بدون مجوز به عنوان مرکز ترک اعتیاد فعالیت می‌کرد با حکم قضایی تعطیل شد. تعطیل شدن یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان رشت

علی توکلی افزود: ماموران انتظامی مدیر این مرکز را که از ۲۹ معتاد در این خانه نگهداری می‌کرد دستگیر کرده و افراد با هویت معلوم را به خانواده هایشان و دیگر مراکز مجاز تحویل دادند.