اعترافی تلخ و حقیقتی تلخ تر!

تعارض منافع مدیران دانشگاه علوم پزشکی، مانع اصلی ساخت “مگاهاسپیتال” در گیلان!

اگر بیمارستانهای خصوصی خلوت شوند، تکلیف درآمدهای میلیاردی مسئولان سابق و فعلی دانشگاه علوم پزشکی از این بخش‌ها چه می‌شود؟!

به گزارش تالشان نیوز به نقل از گیلانستان، یادداشت وارده: اعتراف تلخ ریاست دانشگاه علوم پزشکی به اینکه “گیلان تنها استان فاقد مگاهاسپیتال است”، حکایت از یک حقیقت تلخ تر پیدا و پنهانی دارد از آنچه که بر مردم مظلوم گیلان در طی سالهای اخیر رفته است.

سوال این است که چرا؟ چرا گیلان تنها استان فاقد مگاهاسپیتال است؟ اصلا چه معنا دارد که همه استانهای کشور از چنین امکانات و خدماتی برخوردار باشند، به جز گیلان؟ البته پاسخ به این سوالِ خیلی مهم، خیلی هم سخت و پیچیده نیست!

این مشکل ریشه در تضاد و تعارض منافع اکثریت مسئولان حال و گذشته دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارد! چه تعارض منافعی؟ تعارض بین مالکیت شان در بخش خصوصی با مسئولیت شان در بخش دولتی! تعارض بین درامدهای نجومی شان در بیمارستانهای خصوصی با فعالیت ها و درآمدهای حداقلی شان در بیمارستانهای دولتی! تعارض منافع یعنی بیمارستانهای دولتی رقیب بیمارستانهای خصوصی محسوب می شوند!

یعنی اینکه اگر در گیلان بیمارستانهای دولتی بزرگ و مجهز، خدمات باکیفیت و با تعرفه دولتی به مردم ارائه دهند، دیگر دلیلی ندارد که اکثریت مردم گرفتار و بیچاره به بیمارستانهای خصوصی هجوم ببرند! یعنی اگر بیمارستانهای خصوصی خلوت شوند، تکلیف درامدهای میلیاردی پزشکان سهامدارش از جمله ریاست، معاونان، مدیران و اساتید سابق و بعضا فعلی دانشگاه علوم پزشکی که حتی در وقت اداری هم در بخش خصوصی مشغول ویزیت و جراحی بوده و هستند، چه می‌شود؟

یعنی اینکه نان شان آجر می شود! آری گیلان باید تنها استان فاقد مگاهاسپیتال بماند، تا مردم دارا و ندارش چاره ای نداشته باشند جز اینکه به بیمارستانهای خصوصی بروند! و صد البته که در آنجا اکثریت مسئولان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی آماده ارائه خدمت به آنان هستند، خدماتی به مراتب با کیفیت تر از بیمارستانهای دولتی که خودشان رئیس و متولی اش هستند!

حالا بهتر می توان فهمید که چرا وضع بیمارستانهای دولتی گیلان بالاخص پورسینا و رازی اینقدر افتضاح است! مادامی که روسا، معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان از فعالان و سهامداران اصلی بیمارستانهای خصوصی هستند، مردم گیلان اگر پشت گوششان را دیدند، افتتاح مگاهاسپیتال و بیمارستان لاکان و بیمارستان جایگزین پورسینا را هم خواهند دید! زهی خیال باطل!