تداوم سرگردانی احشام در سطح شهر تالش

به گزارش تالشان نیوز علی رغم اطلاعیه های گاه و بی گاه شهرداری تالش مبنی بر اخطار جمع آوری احشام رها شده اما همچنان حضور پر رنگ انواع اقسام و در رنگ های مختلف گاو ها و اسب ها و … رها شده در اصلی ترین خیابان های شهر قابل مشاهده است.


در کنار عدم احساس مسئولیت شهروندی از سوی صاحبان احشام و ضعف واحد خدمات شهرداری تالش در برخود قاطع با این موضوع زننده در سطح شهر ،


میتوان به شهرک های بی در و پیکر و بدون حفاظت محیطی در شهر تالش که در مجاورت روستاهای جلگه ای واقع شده اند و به نوعی به دروازه های ورود احشام به داخل شهر تبدیل گشته اند اشاره کرد.


تصویر فوق یکی از صدها موارد مشابه ای است که متاستفانه به علت عدم اهتمام ویژه شهرداری تالش به عنوان متولی امر در سطح یکی از پر تردد ترین خیابان های شهر به ثبت رسیده است.

عکس از مهدی حیدری نژاد