تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود

به گزارش تالشان نیوز کارگران سد شفارود ‌ظهر روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه در تجمعی اعتراضی . مقابل فرمانداری شهرستان رضوانشهر ،گرد هم آمدند.

در این تجمع که با حضور فرماندار شهرستان رضوانشهر برگزار شد . کارگران سد شفارود نسبت به عدم امنیت شغلی و معوقات پنج ماهه حقوق و مزایای خود اعتراض نموده . و خواستار پرداخت حقوق خود در این شرایط سخت معیشتی شدند.

محمود قاسمی فرماندار شهرستان رضوانشهر نیز با حضور در بین معترضین . از پیگیری پرداخت حقوق کارگران خبر داد و شنونده صحبت ها و درخواست کارگران بود.

گفتنیست پیشتر حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه تالش بارها از حل مشکلات کارگری این پروژه ی بزرگ عمرانی ، خبر داده بود.