مردم شهرم تا میتوانید زباله تولید کنید!

تا به کجا میتوان چهره ی فقر و آسیب های اجتماعی را زیر سایه طبیعت سبز و فرهنگ غنی تالش پنهان کرد ؟

به گزارش تالشان نیوز با پایان جنگ تحمیلی و پس از دوران سازندگی و اغاز گشایشهای سیاسی فرهنگی در کشور سینمای اواخر دهه ۷۰ چهره ای جدید از انچه که در کشور در حال اتفاق بود به خصوص در حوزه ی آسیب های اجتماعی که تا ان زمان به دلایل مختلف زیر تیغ سانسور قرار میگرفت به نمایش گذاشت .

آسیب هایی اجتماعی چون موضوع طلاق قتل اعتیاد سرقت تکدی گری زباله گردی که نمایش ان برای بخش قابل توجهی از جامعه به خصوص جامعه ی روستایی و شهرستان ها ی کوچک نامانوس و غیر قابل باورپذیری بود.

حال پس از گذشت دو دهه همه انچه که در سینمای فاخر دهه ۸۰ با موضوع آسیب های اجتماعی بدان اشاره میشد که از نظر ان روزهایمان گویی کذب و سیاه نمایی بود امروز در شهری همچون تالش در حال اتفاق است.

افزایش قابل توجه قتل های ناموسی و خانوادگی که تنها بخش کوچکی از ان توسط رسانه های ازاد منتشر میشود افزایش اعتیاد بزه کاری تکدی گری تیمی افزایش طلاق و دیگر اسیب های اجتماعی.

طوری که پس از سالها تلاش مسئولین تالش برای پنهان کردن زشتی ها و اسیب های اجتماعی منطقه دیگر نمیتوان ان را زیر سایه زیبایی های طبیعت و فرهنگ ان مخفی نگاه داشت .

به طور قطع این اسیب های اجتماعی معلول عواملی چون وضعیت رو به زوال اقتصادی کشور و بی برنامگی فرهنگیست که امروزه کانون خانواده ها را نشانه رفته است.

در حالی که هر روز به شتاب و شدت فروپاشی فرهنگی خانواده ها متاثر وضعیت سخت و بحرانی اقتصاد کشور افزوده میشود نهایت خلاقیت مسئولین و حکمرانان کشور در مقابل این شرایط وخیم اجتماعی در طرح هایی چون مقاومت اقتصادی و طرح فرزند اوری و طرح صیانت خلاصه میشود .

زباله گردی یکی از آن دست آسیب های اجتماعی محسوب میشود که روزگاری برای مردم تالش چنان غریب بود که تنها در فیلم های سینمایی دهه ۸۰ و یا نهایتا زمانی که به پایتخت مراجعتی داشتند میتوانستند مشاهده ان را تجربه کنند.

اما امروزه با تاریک شدن هوا میتوان در هر کوچه و پس کوچه حضور زباله گردها را لمس کرد .

طوری که افزایش زباله گردها باعث شده آنان نواحی مختلف زباله های شهر را میان یکدیگر تقسیم بندی کنند تا تداخلی بین هم ایجاد نشود!

تصویر فوق متعلق به شبیست که سال جدید در ان تحویل شد و همه در جشن و سرور نوروزی به سر میبردند اما عده ای که جمعشان در شهر من هر روز رو به افزایش است ، از ساعات اولیه شب کمر همت میبندند و قامتشان را تا زیر پا گذاشتن غرور و عزت خود خم میکنند تا بلکه از زباله ها ی مردم ، نانی بر سر سفره فرزندان خود ببرند.

بنابراین در روزگاری که مسئولین مقاومت اقتصادی را از جیب مردم خرج میکنند و نسبت به عادی انگاری آسیب های اجتماعی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند بهترین پیشنهاد اینست که تا میتوانید زباله تولید کنید !