به نام خبرنگاران ، دکانی برای کاسبی نام و نان !

انتخابات کانون خبرنگاران بدون حضور خبرنگاران روزنامه نگاران و مدیران مسئول رسانه های برتر شهرستان تالش صریح خبر اویشار خبر و تالشان نیوز برگزار شد !

به گزارش تالشان نیوز : انتخابات کانون خبرنگاران تالش با حضور شش مدیرمسئول و دو خبرنگار برگزار شد و در این بین ۵ نفر به عنوان هییت رییسه این کانون مذبور برگزیده شدند.

این انتخابات در حالی برگزار شد که مدیران مسئول رسانه های صریح خبر و تالشان نیوز به دلیل عدم رعایت حقوق خبرنگاران و فعالین رسانه ای و عدم دعوت و حضور گزینشی خبرنگاران ، انتخابات را دارای مشروعیت کافی ندانستند و از شرکت در ان خود داری نمودند .

گفتنیست که به دلیل عدم اعلام قبلی برای برگزاری انتخابات و تعیین زمان نامناسب ، جمعی از خبرنگاران که دعوت شده بودند نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند و انتخابات بدون در نظر گرفتن حضور جملگی فعالین عرصه ی خبر برگزار شد.

از نکات جالب توجه این انتخابات حضور برخی رسانه های غیر فعال و تقریبا تعطیل که یک نام و یک مجوز را یدک میکشند در ترکیب هییت رییسه کانون میباشد .

در حالی که از بسیاری از فعالین خبری که در سطح شهرستان و بخش مشغول به فعالیت مستمر هستند و بار قابل توجهی از فضای رسانه ای شهرستان را برعهده دارند همچون اویشار خبر دعوت به عمل نیامد.

مدیرمسئول تالشان نیوز در این خصوص اظهار داشت : کانون خبرنگارانی که با انتخاب گزینشی و عدم حضور فعالین رسانه ای عکاسان خبری و نویسندگان و روزنامه نگاران تشکیل شود دکانیست برای کاسبی نام و نان که عده ای مدتیست سخت به دنبالش بودند که به کمک اداره ارشاد اسلامی تالش بدان دست پیدا کردند .

وی افزود : کانون خبرنگاران باید نگاه صنفی و حداکثری داشته باشد و مشتمل بر همه ارکان حوزه خبر باشد تا بتواند با همفکری در جهت افزایش سطح اگاهی و شفافیت در جامعه گام بردارد . کانونی که خود از تشکیل تا اعضای مدعوش و نحوه ی برگزاری انتخاباتش شفاف نیست نمیتواند نمایندگی قشر فرهیخته و اثر گذار عرصه ی خبر را بر عهده گیرد و به طور قطع اصرار بر تشکیل ان بر حسب منافع شخصیست که البته جامعه و مردم به سوابق این افراد اشنا میباشند .