بهمن محمدیاری : بی توجه به منتقدین به فکر بازسازی ورزشگاه هستیم

به گزارش تالشان نیوز در جریان بازی دوستانه چوکای تالش و شهرداری بندر انزلی که هفته ی گذشته در ورزشگاه پوریای ولی در حضور جمعی از هواداران تیم فوتبال چوکا برگزار شد تعدادی از هواداران بهمن محمدیاری نماینده ادوار حوزه انتخابیه تالش و عضو هیئت مدیره باشگاه چوکا را نسبت به وضعیت این تیم و سقوطش به لیگ دو و عدم تجهیز ورزشگاه موریای ولی مورد انتقاداتی قرار دادند که محمدیاری در پاسخ به انتقادات گفت :

از روزی که بازسازی ورزشگاه پوریای ولی را با تمام مشکلاتش شروع کردیم عده ای در فضای رسانه ای مدام بر علیه ما قلم زدند

در حالی که مسئولین اذعان داشتند هیچ کسی نمیتوانست از ادارات همجوار برای افزایش طول زمین ، مجوز بگیرد در حالی که ما اینکار را انجام دادیم

محمدیاری افزود : در گذشته نیز ما زمین پوریای ولی را تعریض کرده بودیم و چمن ورزشگاه را تعویص کردیم و سکوها را صندلی دار کردیم در حالی که امروز از صندلی بر روی سکوها خبری نیست.

عضو هیئت مدیره باشگا چوکا عنوان داشت : نیازی به تمجید کسی نداریم ما میگوییم باید کار انجام بشود و استادیوم ساخته شود

۴ نفری که بر علیه ما مینویسند مهم نیستند بلکه ۴ هزار نفری که قرار است به عنوان تماشاگر در ورزشگاه حضور پیدا خواهند کرد اهمیت دارد

نماینده ادوار حوزه انتخابیه تالش در پایان اظهار کرد : آقایانی که امروز انتقاد میکنند بدانند وقتی که دوره نمایندگی ما تمام شد به مدت ۵ سال باز تیم داری کردیم اما آقایان تیم را در کرونا و قبل از عید رها کردند