رد پای بغض و منافع شخصی در جلسه انتخاب شهردار

برهانی حسین پور یوسف زاده مانع شهردار شدن عباسقلی زاده شدند

به گزارش تالشان نیوز عصر روز یکشنبه جلسه ی انتخاب شهردار با حضور اعضای شورای شهر و جمعی از مردم و اصحاب رسانه برگزار شد.

جلسه مذکور پیرامون موضوع انتخاب شهردار آغاز و پس از بحث و گفتگو در خصوص گزینه های مد نظر اعضای شورای شهر ادامه یافت.

اما در اتفاقی ناخوشایند در حالی که ۴ عضو شورای شهر اقایان هادی رحیمی بهزاد پورپناه بهروز علی بابایی و خانم اردویی نظر به سوابق و حسن شهرت و تجربه از هوشنگ عباسقلی زاده به عنوان گزینه ی نهایی خود یاد کردند سه عضو دیگر شورا اقایان رسول برهانی عبداله حسین پور وحید یوسف زاده  با ارائه دلایلی چون عدم اعلام رسمی و ارائه برنامه و عدم حضور اقای عباسقلی زاده در صحن شورای شهر نسبت به طرح نام وی اعتراض کردند.

و با ترک جلسه ، جلسه ی انتخاب شهردار را از رسمیت ساقط ساختند تا بدین ترتیب موضوع انتخاب شهردار تالش به جلسه ی دیگر شورا موکول گردد.

لازم به ذکر است که اعضای شورای شهر در طول مدت بررسی سوابق و رزومه ۱۷ کاندید کسب کرسی شهرداری تالش نتوانسته بودند به اجماع برسند.

اما با این حال با اندکی تامل و مقایسه در رزومه و سوابق سایر کاندیداهای مطروحه و هوشنگ عباسقلی زاده و دقت در بهانه بنی اسرائیلی اعضای شورایی که جلسه انتخاب شهردار را ترک کردند به وضوح میتوان دریافت انچه که در جلسه ی امروز شورا مغفول مانده ، منافع عمومی شهر و شهروندان است .

نکته ی قابل تامل در اتفاقات نامیمون امروز شورای شهر تالش انجاست که مخالفین هوشنگ عباسقلی زاده در حالی عدم حضور وی در صحن شورا را مغایر با شان شورا خواندند که تصور عمومی بر ان بود که با مطرح شدن نام هوشنگ عباسقلی زاده به عنوان فردی که سوابق و تجربیاتش با سوابق بسیاری از وزارا و استانداران این دولت تنه میزند ،

و شهر تالش همچنان به یادگاران وی و اعضای شورای دوره سوم میبالد با استقبالی گرم پذیرای حضورش میشدند تا انکه عدم حضورش در صحن شورا را دستاویزی برای اعتراض قرار میدادند.

به طور قطع انگیزه رفتار مخالفین نسبت به هوشنگ عباسقلی زاده که با فشار افکار عمومی و درخواست اقشار مختلف مردم راضی به ان شده بود تا پایان دوران خدمت خود را در شهر و دیار خود سپری کند ناشی از بغضی است برای استمرار منافع شخصی و سیطره ی افکار گروه خاص در مدیریت شهریست.

سوالی که میتوان از مخالفین عباسقلی زاده مطرح کرد اینست که انان چه بارزه ی شاخصی در گزینه ی مطلوب خود که از قرار معلوم اقایان اعلایی و محمدپور میباشند ،  سراغ دارند که در اقای عباسقلی زاده که تجربه شهرداری شهرهای استارا تالش بیله سوار پارس اباد فومن همچنین مدیر کلی دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان و فرمانداری رودبار را در کارنامه خود دارد نتوانستند بیابند ؟!

ایا به واقع برای این مخالفت جز بغض معنی دیگری میتوان یافت ؟

به نظر میرسد اعضای مخالف هوشنگ عباسقلی زاده باید ایثار و معرفت را از وی بیاموزند که ایشان به علت تعلق خاطر به زادگاه خود از جایگاه و سوابق خود گذشتند و برای خدمت به شهر و دیار خود پا به صحنه گذاشتند.

براستی اگر رییس شورای شهر تالش که تا سال گذشته در هیچ دفتری از صحنه سیاسی اجتماعی تالش نامی از وی وجود ندارد در جایگاه امثال عباسقلی زاده ها بود چه رفتار و برخوردی با مردم میداشت ؟!

بی تردید شرایط فعلی و رفتار مخالفین ریشه در برخی طراحان در خارج از صحن شورا دارد که صحنه را چنین در جهت عقب ماندگی شهر و نا امید ساختن مردم هدایت میکنند چرا که هیج عقل سلیمی پذیرای چنین عذر و بهانه ای انهم در راستای منافع مردم نخواهد بود و افکار عمومی به خوبی نسبت به اعمال قضاوت خواهد کرد.

انتظار میرود در چنین وضعیتی که شهر تالش سالها از انتخاب شهرداران نالایق و ناکارامد در رنج و عقب افتادگی به سر میبرد مسئولین سیاسی و احاد جامعه فرصت حضور فردی چون هوشنگ عباسقلی زاده با چنین سوابقی را از دست ندهند و زمینه را برای رشد و بالندگی دوباره شهر تالش را فراهم اورند