بازگرداندن کودک خردسال گمشده به آغوش گرم خانواده

به گزارش تالشان نیوز ماموران کلانتری ۱۱ تالش هنگام گشت زنی متوجه گم شدن و سرگردانی کودک خردسالی در یکی از خیابان های شهر تالش میشوند .

بلافاصله مامورین گشت اقدام به جستجو برای یافتن منزل خانواده کودک میکنند.

که در نهایت پلیس پس از چندین ساعت جستجو ، منزل خانواده کودک خردسال را پیدا کرده و کودک به خانواده خود تحویل داده شد.