بازنشستگی معلمان در طول سال تحصیلی ممنوع

در پی صدور بخشنامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، سال گذشته مانع از بازنشستگی معلمان در طول سال تحصیلی به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان شده است.

به گزارش تالشان نیوز : بر اساس بخشنامه جدی وزارت آموزش و پرورش ، به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان انجام ماموریت، انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی در طول سال تحصیلی ممنوع است و بررسی درخواست ماموریت، انتقال و بازنشستگی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریور ماه انجام می‌شود.

این موضوع منجر به اعتراض برخی از معلمان و ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری شد.

در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی برخی معلمان آمده است: بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مغایر با حقوق معلمان بوده و تاریخ بازنشستگی بسیاری از معلمان در اثنای سال تحصیلی است و این موضوع در طول سال‌های متمادی رویه متعارف بود که فرهنگیان در هر مقطعی و فصلی از سال می‌توانستند بازنشسته شوند.

براین اساس صدور بخشنامه محدودیت بازنشستگی بعد از اول مهر ماه خارج از حدود اختیارات قانونی است و جلوگیری از بازنشستگی معلمان به بهانه اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان علاوه بر ایجاد اختلال در امور زندگی شخصی، ناشی از ضعف مدیریت و عدم آینده نگری آموزش و پرورش بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره با صدور رأی اعلام کرد: بازنشستگی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در جهت حسن جریان امور و در جهت جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به وضع این موضوع اقدام کند.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش، کارکنان آموزشی مورد نیاز خود را در طول یک سال تحصیلی مدیریت می‌کند و بازنشستگی آن‌ها در طول سال تحصیلی در امر آموزش دانش‌آموزان اختلال ایجاد می‌کند، اعلام کرده است که بررسی درخواست‌های بازنشستگی در تابستان انجام می‌شود بنابراین بخشنامه آموزش و پرورش در اینباره، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست./تسنیم