تایید صلاحیت همه اعضای شورای شهر لیسار علی رغم برخی گمانه زنی ها

باباخانی نقطه پرگار انتخابات شورای شهر لیسار

به گزارش تالشان نیوز به درست یا غلط گمانه زنی بر سر تایید و یا عدم تایید صلاحیت کاندیداهای ثبت نامی در انتخابات شوراهای شهر همواره از عوامل تعدد کاندیداها بوده تا در صورت ریزش رقبا شانس خود برای ورود به پارلمان شهری امتحان کنند

بعضا در برخی کاندیداها از این گمانه زنی به جهت گزارش نویسی و پرونده سازی و اعمال غیر اخلاقی برای خارج کردن رقبای خود نیز استفاده میشود

تا پیش از اعلام نهایی نظر هییت نظارت شهرستان ، شهر لیسار یکی از ان دسته از انتخاباتی را در پیش رو داشت که نقش احتمال رد صلاحیت اعضای شورای شهر فعلی در تعدد کاندیداها بسیار پر رنگ بود که بر خلاف گمانه زنی ها اعضای شورای شهر لیسار توانستند صلاحیت خود را از هییت نظارت شهرستان کسب کنند

با این حال میتوان از باباخانی شهردار شهر لیسار به عنوان نقطه پرگار انتخابات و ائتلاف اعضای شورای شهر کنونی در مواجه با تعدد کاندیداهای مخالف وی یاد کرد

مخالفانی که بیشتر از انکه به ارائه خود در نزد مردم متکی باشند به احتمال رد صلاحیت ائتلاف باباخانی و نظر سنجی های بی اعتبار دل بسته بودند