داماد فرماندار اسبق رضوانشهر گزینه ی جدی فرمانداری ماسال

انتصابی با معیار خویشاوندی یا شایستگی ؟

به گزارش تالشان نیوز بنابر اخبار واصله از محافل سیاسی مرکز استان ، تغییرات در حوزه ی انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر از شهرستان ماسال آغاز خواهد شد و بدین ترتیب به احتمال زیاد علی رضا اعلایی جایگزین وحید پورحضرت در فرمانداری شهرستان ماسال میشود.


علی رضا اعلایی که از مدیران دوره محمدعلی ثابت قدم در شهرداری رشت میباشد مدیریت واحد حقوقی و املاک شهرداری رشت در کارنامه اش دیده میشود در تابستان ۹۹ با اعلام نیاز و درخواست حسن محمدیاری به دفتر ایشان در مجلس شورای اسلامی مامور شد و تاکنون به عنوان مشاور حقوقی وی مشغول به فعالیت بوده است.


از سوابق سیاسی اعلایی میتوان به همراهی ایشان با ولی عظمتی فرماندار اسبق رشت و کاندید انتخابات مجلس از حوزه ی رشت اشاره داشت.


گفتنیست علی رضا اعلایی داماد ” احمد بامداد فر” فرماندار شهرستان رضوان شهر در دولت ” احمدی نژاد” و نمایندگی ” بهمن محمد یاری” به عنوان نماینده اسبق مردم طوالش،ماسال و رضوانشهر در مجلس میباشد.


همچنین اعلایی دارای نسبت فامیلی نزدیکی با نماینده مجلس حوزه انتخابیه تالش نیز میباشد و وی فرزند باجاناق حسن محمدیاری است.


به نظر میرسد با توجه به لغو بخشنامه وزارت کشور از سوی رییس جمهور مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیروهای خارج از وزارت کشور و نظر مساعد حسن محمدیاری و همراهی احتمالی استاندار گیلان مشکلی پیش روی اعلایی در انتصابش به عنوان فرماندار ماسال به وجود نیاید.


حال باید دید در شرایطی که تب انتصابات فامیلی در کشور همچنان بالاست ایا معیار و مبنای تعرفه ی علی رضا اعلایی بر مبنای شایستگی بوده یا خویشاوندی ؟