شورای شهر پره سر پای شهردارش ایستاد

انتخاب مجدد شهرام شهابی به عنوان شهردار پره سر

به گزارش تالشان نیوز : در پی اعلام عدم احراز صلاحیت شهابی بعنوان شهردار پره‌ سر، اعضای شورای این شهر با ۳ رای موافق، دوباره وی را برای تصدی کرسی شهرداری شهر پره سر تعرفه کردند.

لازم بذکر است، شهرداران منتخبی که در مرحله اول صلاحیتشان احراز نشود، در مرحله دوم، صلاحیت آنها در هیئت حل اختلاف استان شامل استاندار گیلان رئیس دادگستری گیلان دو نماینده از مجمع نمایندگان استان و رئیس شورای استان مورد بررسی قرار می گیرد

گفتنیست که شهابی از حمایت اغلب مردم پره سر برخوردار می باشد.