انتخاب عضو سابق شورای شهر رشت به عنوان شهردار رضوانشهر

به گزارش تالشان نیوز در جلسه امروز شورای شهر رضوانشهر، رضا رسولی با کسب چهار رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

رسولی از مدرسین دانشگاه و  دانشجوی دکترای شهرسازی  دانشگاه عدالت  و مدرک ارشد دانشگاه علم و صنعت است که سابقه دو دوره عضویت در شورای شهر رشت را در سوابق خود دارد. 

حکم انتصاب رسولی باید توسط استاندار گیلان امضاء شود. /حکایت گیلان