یادداشتی از محمد شیخان

انتخابات؛ دانشگاه زندگی اجتماعی

از دوستداران انقلاب و وفاداران به نظام اسلامی انتظار می‌رود که عرصه انتخابات مجلس دوازدهم را به معرکه رشد عقلی و علمی آحاد جامعه تبدیل کنند؛ زیرا انتخابات، قوی‌ترین ساز و کار دفاع از مردم سالاری است و ما اگر مردم سالار نباشیم، از رشد افراد در جامعه که همراه با آزمون و خطاست، جلوگیری کرده‌ایم. اگر مردم در خانه‌هایشان بنشینند و دیگران برای آنان تصمیم بگیرند، فرصت حضور در دانشگاه زندگی اجتماعی را پیدا نمی‌کنند و حال آنکه حضور در این دانشگاه، خود اصلی ترین زمینه برای رشد فکری آحاد جامعه، تعالی افراد و تحقق عدالت است.

محمد شیخان در یادداشتی به بررسی نقش انتخابات در تحقق عدالت، تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت ملی پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: انتخابات از منظر کاهش تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت ملی نیز فرصت به شمار می‌آید. انتخابات فرصتی را فراهم می‌آورد که افراد ببینند تا چه حد به یکدیگر نیاز دارند تا هماهنگی و بهره‌وری بین هم را افزایش دهند.

در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

آنچه در نظام اسلامی محوریت دارد، عدالت و تعالی انسان و پایبندی به این اصل بنیادین است که توسعه انسانی بر سایر انواع توسعه مقدم است. نظام اسلامی، بستر رشد فکری انسان‌ها است و ملموس‌ترین زمینه این رشد در عرصه سیاسی، انتخابات است.

افزون بر این، انتخابات فرصت تحقق عدالت در کشور است. شاید بهترین تعریف عدالت، ایجاد فرصت برای رشد استعداد انسان‌ها باشد. رشد برابر مردم، فساد و قانون گریزی را نیز کاهش می‌دهد؛ چراکه با رشد اجتماعی و افزایش مشارکت، نظارت همگانی در امور مختلف قوی‌تر از گذشته شکل می‌گیرد و در عین حال ساز و کار کنترل عمومی مهیا شده، قدرت به نحو عادلانه تری در جامعه توزیع می‌شود.

آنچه امروز ضروری به نظر می‌رسد، آن است که زمینه رشد استعدادها از یک سو و اعتماد اجتماعی از سوی دیگر در کشور تقویت شود. مسئولان به مردم اعتماد کنند و مردم نیز مورد اعتماد مسئولان قرار گیرند تا هم افزایی در جامعه ارتقا یابد؛ به خصوص که تنها شکل گیری گفتگوهای اجتماعی بر بستر انتخابات است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی بینجامد.

انتخابات از منظر کاهش تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت ملی نیز فرصت به شمار می‌آید. انتخابات فرصتی را فراهم می‌آورد که افراد ببینند تا چه حد به یکدیگر نیاز دارند تا هماهنگی و بهره‌وری بین هم را افزایش دهند.

با افزایش هماهنگی بین افراد جامعه، کیفیت تصمیمات مجلس و دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد، در واقع هر اندازه مشارکت افزایش یابد، از انحرافات و سوگیری‌های تصمیمات کلان کاسته می‌شود، چراکه هر بخش از حاکمیت نواقص بخش دیگر را برطرف می‌کند.

بنابر آنچه گفته شد، از دوستداران انقلاب و وفاداران به نظام اسلامی انتظار می‌رود که عرصه انتخابات مجلس دوازدهم را به معرکه رشد عقلی و علمی آحاد جامعه تبدیل کنند؛ زیرا انتخابات، قوی‌ترین ساز و کار دفاع از مردم سالاری است و ما اگر مردم سالار نباشیم، از رشد افراد در جامعه که همراه با آزمون و خطاست، جلوگیری کرده‌ایم. اگر مردم در خانه‌هایشان بنشینند و دیگران برای آنان تصمیم بگیرند، فرصت حضور در دانشگاه زندگی اجتماعی را پیدا نمی‌کنند و حال آنکه حضور در این دانشگاه، خود اصلی ترین زمینه برای رشد فکری آحاد جامعه، تعالی افراد و تحقق عدالت است.

بنابر آنچه ذکر شد، کارکرد انتخابات علاوه بر انتخاب نمایندگان و مسئولان آینده کشور، ترسیم راهی برای تحقق اراده مردم در حکمرانی است.

بر همین اساس است که اصل ششم قانون اساسی بر اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی تأکید دارد. خوشبختانه در تاریخ ۴۵ ساله انقلاب اسلامی ۳۹ انتخابات برگزار شده که نشانه‌ای از کارنامه شایسته نظام اسلامی در اتکا به رأی مردم است.

با نگاه به همین کارنامه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از پایه‌های نظام را انتخابات دانسته و بارها تأکید فرمودند که مردم سالاری دینی تنها با حضور و مشارکت مردم و ارتباط فکری، عقلی و عاطفی آنان با انقلاب شکل می‌گیرد.

با این همه آنچه در شرایط کنونی ناگزیر به نظر می‌رسد، این است که پاره‌ای از مشکلات معیشتی ممکن است مشارکت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر توطئه دشمنان، حضور مردم را کم اثر یا بی اثر القا کند و در نتیجه مردم را از مشارکت در انتخابات بازدارد. از همین روی باید امروز تمرکز همه مردم، مسئولان و همه دوستداران انقلاب و نظام بر افزایش مشارکت در انتخابات باشد.

از سویی در نگاه اسلامی رأی دادن هم حق و هم وظیفه است؛ زیرا هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، نسبت به رشد و پیشرفت جامعه مسئول تلقی می‌شود و با پیگیری و تحقق این رویکرد امید است که انتخاباتی عدالت محور و تعالی بخش در پیش روی ملت ایران باشد.