اقای استاندار شما خود بانی وضع موجود هستید

بهتر است دفتر خود را به محلی انتقال دهید که از طرف شما فرماندار منصوب میکنند

به گزارش تالشان نیوز اسداله عباسی عصر روز جمعه از طریق شبکه استانی باران با مردم گیلان به گفتگو نشست .


وی با برشمردن برخی از اقدامات خود در طول مدت تصدی استانداری گیلان به انتقاد از برخی دخالت ها در روند انتصابات دستگاه های اجرایی پرداخت و گفت : برخی در این خصوص سنگ‌اندازی کرده و دخالت می‌کنند در حالی که باید اجازه دهند فضای استان، با آرامش همراه شود و امور به پیش رود. 


عباسی در پایان با اشاره به اختیارات خود در انتصابات و نیز پاسخگویی در این ارتباط گفت: به طور قطع، افراد کارآمد، جایگزین بانیان وضع موجود که مردم را با دشواری هایی همراه ساخته اند، می شوند.


استاندار گیلان در حالی از تغییر بانیان وضع موجود سخن گفته که گویی مدیران کل و یا فرمانداران و بخشدارانی که تغییرشان در حوزه ی اختیارت ایشان میباشد سیاست گذاران کلان کشور بوده اند.

سهم استاندار در وضعیت موجود


سوالی که پیش میاید اینجاست اگر فرمانداران و بخشداران و مدیران کلی دولت قبلی که از قضا نیمی از انان متعلق به جناح فکری نزدیک به خود اقای استاندار بودند مسبب وضع موجود و دشواری مردم میباشند


انوقت سهم خود اقای استاندار با داشتن سوابقی چون دوازده سال در کسوت نماینده مجلس چندین سال حضور در سطوح ارشد وزارت تعاون و کار و رفاه در وضع موجود تا چه اندازست ؟


بهتر است اقای استاندار به جای رجز خوانی تغییر فرمانداران و مدیران کل و بخشدارانی که از قضا خود چندان استقلالی در تغییر انان ندارد فکری به حال نیروهای با تجربه ی وزارت کشوری استانداری گیلان کند


که روند انتصابات خارج از دستگاهی موجی از نارضایتی و رخوت را در میان کارشناسان وزارت کشور ایجاد کرده است که قطعا در اینده منجر به تنزل کیفیت بهره وری منابع انسانی خواهد شد.


نیروهایی که با سالها تجربه اندوزی و کار در حساس ترین وزارت خانه کشور اینده و انگیزه ای را پیش روی خود نمیبینند و باید در طول ۸ سال گذران روزمرگی را تجربه کنند .