رئیس اتحادیه نانوایان گیلان خبر داد:

افزایش قیمت نان از فردا در گیلان / بربری ۱۳۰۰ لواش ۳۵۰ سنگک ۱۵۰۰

به گزارش تالشان نیوز : عادل محمدی رئیس اتحادیه نانوایان گیلان با بیان اینکه از فردا قیمت نان در گیلان افزایش می‌یابد گفت :

 بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت انواع نان یارانه‌ای کامل بر اساس نرخ جدید مصوبه تنظیم بازار، نان بربری با وزن چانه ۵۲۰ گرم هزار و ۳۰۰ تومان، لواش با چانه ۱۵۰ گرمی ۳۵۰ تومان، نان سنگک با چانه ۵۷۰ گرم هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون ۲۵۰ گرمی ۶۰۰ تومان تعیین شده است.

وی همچنین گفت: قیمت انواع نان غیریارانه‌ای آزد پز نیز برای نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان، لواش با چانه ۱۵۰ گرمی ۴۲۰ تومان، نان سنگک با چانه ۶۳۰ گرم ۲ هزار تومان، تافتون ۲۵۰ گرمی ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان گیلان افزود: این قیمت‌های جدید از فردا در همه نانوایی‌های گیلان اعمال می‌شود.

 حال با توجه به این افزایش قیمت که به نوعی مطابق خواست نانوایان بوده است ایا میتوان انتظار داشت این افزایش قیمت ضامن جلوگیری از کم فروشی و پخت نان بی کیفیت در استان گیلان باشد ؟