افزایش تحرکات سیاسی در آستانه آغاز عزل و نصب پست های مدیریتی در حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر

به گزارش تالشان نیوز به دنبال استقرار دولت ابراهیم رییسی که با شعار دولت انقلابی بر سر کار امد ، تغییرات در سطح وزرا و خانه تکانی در سطح استانداران و فرمانداران با استراتژی کنار گذاشته شدن بانیان وضع موجود شروع شد و حال نوبت به تغییرات عمده ی مدیریتی در سطح شهرستان ها رسیده است.

فارغ از قضاوت در خصوص معیار دولت ابراهیم رییسی در خصوص عزل و نصب مدیران اما با توجه به همسویی کامل ارکان قدرت در حاکمیت کشور انتظار میرفت قطار تغییرات در بدنه ی دولت خیلی زود تر از این به ایستگاه شهرستان ها برسد اما این اتفاق تاکنون به تاخیر افتاده است.

به هر ترتیب با انتصاب کیا عاشوری به عنوان فرماندار جدید تالش تحرکات پیرامون عزل و نصب مدیران افزایش پیدا کرده است و گروه های مختلف درصدد لابی برای تعرفه ی نیروهای خود برای بکارگیری در مناصب مختلف هستند.

شنیده ها در فضای سیاسی تالش از تحرکات جدی مدیرانی حکایت دارد که عدم توانمندی و سلامتشان در طول سالها بر همگان اشکار گشته اما برای بقا ، به فعالیت های مغفول مانده در طی مدیریت خود سرعت بخشیدند و عده ای به رزومه سازی مشغول شدند و برخی دیگر نیز به گروه های سیاسی و ستادی برای تغییر چهره دادن به مدیری جهادی و انقلابی متوسل گشتند !

همچنین در کنار تلاش برخی مهره های سوخته که به هیچ شکلی تداوم حضورشان در صحنه مدیریتی فارغ از دیدگاه های سیاسی قابل توجیه نیست نام افرادی در میان گزینه های طرح شده برای برخی پست های مدیریتی شنیده میشود که هیچ نشانی از شایستگی و کارامدی و سنخیت و کمترین تجربه و سابقه در آن دیده نمیشود.

و معلوم نیست کسانی که نام چنین افرادی را برای تصدی پست های مدیریتی مطرح میکنند چه اهدافی را دنبال میکنند ؟!

انتصابات پیش رو ، با توجه به قانون نانوشته ای با نظر نماینده حوزه ی انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر گره خورده است و میتواند نقش بسیار تاثیر گذاری در نظر و قضاوت مردم نسبت به حسن محمدیاری داشته باشد.

بنابراین انتظار میرود محمدیاری صرفا هماهنگی و یا همسویی سیاسی و یا انتخاباتی را مدنظر مشورتی خود در انتصابات پیش رو قرار ندهد .

چرا که این معیار در چندین تغییرات اعمال شده در پست های حساس مدیریتی نتیجه ای کاملا عکس داده تا حتی طرفداران خود محمدیاری نیز بدان اذعان داشتند.

با این حال اخبار خوشایندی از انتصابات قریب الوقوع در حوزه ی انتخابیه تالش  ماسال رضوانشهر شنیده نمیشود و معلوم نیست معیار ارزشیابی برای سنجش اسامی مطروحه چیست؟

چرا که اگر همسویی و هماهنگی با سیاست های دولت و نماینده و فرمانداران حوزه انتخابی ملاک انتصابات باشند انتظار میرود از دل پالایش نیروها از نیروهای با تجربه و توانمند و شناسنامه دار استفاده گردد .

در حالی که به طور مثال شنیده میشود مدیر یک اموزشگاه خصوصی بدون هیچ سابقه ی اجرایی و سیاسی برای تصدی یک پست حساس سیاسی مطرح شده است که به طور قطع در صورت صحت با مخالفت سخت نیروهای سیاسی و مردمی مواجه خواهد شد.

گفتنیست انتصابات پیش رو ازمون سختی برای فرمانداران حوزه ی انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر نیز محسوب میشود چرا که همواره انتصابات دولت قبل زیر تیغ انتقادات طرفداران دولت رییسی در خصوص بی توجهی به معیار شایستگی و لحاظ معیار وابستگی سیاسی دولت قبل قرار داشت و

حال باید دید معیار انتصابات پیش رو از سوی فرمانداران دولت رییسی به چه شکل و صورتی خواهد بود و ایا صرفا پالایش نیروها بر حسب توانمندی و شایستگی خواهد بود و یا صرفا لابی و فشار سیاسی گروه های مختلف !