افتتاح بیش از ۵۰ طرح روستایی در صومعه سرا

رئیس اداره صومعه‌سرا گفت: آسفالت ۴ رشته راه روستائی و ۵۳ واحد مسکونی ارزان قیمت در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش تالشان نیوزسید حسین محمدی افزود: آسفالت ۴ رشته راه روستا‌های ازگم، بالا بَلگور، کما و زیمسار و ۵۳ واحد مسکونی ارزان قیمت روستائی درمراسمی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.