اعلام جرم دادستان رضوانشهر علیه رییس اداره آموزش و پرورش رضوانشهر

هادی نیرومند دادستان رضوانشهر از اعلام جرم علیه رییس آموزش پرورش رضوانشهر به دلیل شرکت در جلسات انتخاباتی حسن محمدیاری خبر داد و طی نامه ای به فرماندار رضوانشهر نسبت به تخلفات انتخاباتی روسای ادارات شهرستان متذکر شد

به گزارش تالشان نیوز در پی تخلف آشکار انتخاباتی رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان رضوانشهر ، دادستان رضوانشهر رسما از حمید بخشی اعلام جرم کرد.

هادی نیرومند به دنبال مطالبه رسانه های منطقه نسبت به برخورد دستگاه قضا با تخلفات اشکار روسای ادارات شهرستان رضوانشهر صبح امروز طی نامه ای به فرماندار رضوانشهر نادر صفوی ضمن یاداوری مواد قانونی تخلفات انتخاباتی توسط روسای ادارات و کارمندان دولت ، نسبت به تخلفات احتمالی روسای ادارات در همراهی و سو استفاده از جایگاه دولتی در راستای کمک به کاندیداهای انتخاباتی متذکر شد.

دادستان رضوانشهر در این نامه صراحتا به اعلام جرم توسط دادستانی علیه حمید بخشی رییس اداره اموزش و پرورش شهرستان رضوانشهر به دلیل شرکت در جلسات انتخاباتس حسن محمدیاری خبر داد.

اقدامات دستگاه قضا در ارتباط با تخلفات انتخاباتی قطعا امید بخش خواهد بود و زمینه مشارکت فعال جامعه را فراهم خواهد ساخت و اقدام دادستان رضوانشهر در راستای محافظت از سلامت انتخابات جای تقدیر و تشکر دارد