کف گیر وعده های محمدیاری به ته دیگ خورد

اعتصاب کارگران و عدم تحقق وعده ابگیری سد شفارود

به گزارش تالشان نیوز اعتصاب جمعی از کارگران سد شفارود که ظهر روز ۲۷ تیر مقابل فرمانداری شهرستان رضوانشهر برگزار شد ، بار دیگر این پروژه ملی را در کانون توجهات قرار داد.

اهمیت سد شفارود


همواره روند اجرای پروژه ی سد شفارود هم به لحاظ ماهیت پروژه که ابرسانی به بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه میباشد و هم به لحاظ اشتغالی که برای تعداد قابل توجهی از کارگران فراهم می آورد

از اهمیت زیادی در نزد مردم به خاصه نمایندگان مجلس حوزه ی انتخابیه تالش برخوردار بوده است.


در این بین حسن محمدیاری همواره تلاش داشته تا پیگیری های خود در خصوص تکمیل پروژه سد شفارود را به شیوه های مختلف اطلاع رسانی کند و در اولویت قرار دهد.

تا جایی که محمدیاری در ابتدای شروع به کار خود طی نامه ای به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه وقت از مشکلات و معوقات حقوق و خطر اخراج کارگران و تاخیر در اتمام این پروژه ابراز نگرانی و گلایمندی داشت.

وعده آبگیری پروژه ی سد شفارود


در ادامه ، محمدیاری پس از انجام دیدارهای مختلف با رییس سازمان برنامه بودجه ، وزیر نیرو و استاندار گیلان، با انتشار مداوم اخبار مربوط به پیگیری های خود ، در گفتگویی تلویزیونی

ابگیری سد شفارود در تیر ماه ۱۴۰۰ و حل مشکلات کارگری و ضمانت اشتغال انان پس از اتمام پروژه را وعده داد.

وعده ی محمدیاری در حالی در پایان زمان مقرر ، محقق نگشت که حتی

ادامه ی روند اجرای پروژه ی سد با توجه به عدم تامین منابع مالی توسط ایشان در هاله ای از ابهام قرار دارد تا انکه کارگران سد شفارود هم در اعتراض به امنیت شغلی خود و عدم پرداخت معوقات ۵ ماهه دست به اعتصاب زدند.

وعده های کاذب پاشنه آشیل محمدیاری


به نظر میرسد کم تجربگی محمدیاری از مناسبات کشور به پاشنه آشیل وعده های بی سرانجام وی تبدیل شده است که تاکنون نتوانسته به هیچ یک از وعده های خود جامه ی عمل بپوشاند.


اما نکته جالب توجه نحوه و شیوه غلو محمدیاری در ارائه عملکرد و وعده های خود میباشد که به طرز عجیبی وی را دچار چالش کرده است.


به طور مثال حدود بیست روز گذشته ویدئویی از سوی هواداران وی در فضای مجازی منتشر شد که محمدیاری با ژستی دستوری و کاملا مقتدرانه خطاب به عوامل و پیمانکاران سد شفارود میگوید حقوق پرسنل خط قرمز ماست !


به نظر میرسد در حال حاضر که کشور در شرایط خاص کمبود منابع قرار دارد ، حسن محمدیاری در معرض فشار مضاعف انتظار کاذب هواداران خود میباشد و علی رغم اینکه کف گیر وعده هایش به ته دیگ خورده است ، همچنان بر دادن وعده های رنگارنگ اصرار دارد و قصد عقب نشینی ندارد.