استعفای شفقی قبل از آغاز سونامی استعفاهای اجباری در استانداری گیلان

به گزارش تالشان نیوز با پذیرش استعفای سیروس شفقی از سوی اسداله عباسی ، استاندار گیلان طی حکمی عباس صابر معاونت عمرانی استانداری گیلان را به سمت سرپرست دفتر فنی استانداری منصوب کرد.

گفتنیست که سیروس شفقی هفته ی گذشته طی نامه ای به استاندار گیلان خواستار استعفا از سمت خود شده بود که این استعفا خود میتواند مبین شرایط حاکم مبنی بر یک دست سازی سیاسی در استانداری گیلان باشد.

با شروع به کار اسداله عباسی که سابقه ی وزارت در دولت محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود دارد پیش بینی میشد که وی روندی بسیار سریع و کاملا سیاسی در عزل و نصب های مدیران ارشد استان را در پیش گیرد.

شنیده ها حکایت از آن دارد این هدف عباسی با شناسایی نیروهای سیاسی که در دولت قبل پست های حساسی داشتند در حال انجام است و گفته میشود که به طریقی به این مدیران گفته شده است که از جایگاه خود استعفا دهند.