اسداله عباسی چراغ اول را با برکناری یک مدیر تالشی روشن کرد.

استاندار شرق گیلانی تا کجا تالشی ها را به بازی خواهد گرفت !

به گزارش تالشان نیوز شنیده ها از راه رو های استانداری گیلان حکایت از آن دارد استاندار گیلان هفته گذشته در اقدامی عجولانه حکم به برکناری سیروس شفقی مدیرکل سابق دفتر فنی استانداری گیلان داده است و این اداره کل با سرپرستی معاونت عمرانی اداره میشود.

این اقدام شتاب زده اسداله عباسی آن هم بیش از انتصابات مهمی چون حوزه استانداری و معاونت سیاسی ، بیش از اینکه نشان دهنده ی  یک روند مشخص و چهارچوب امیدوار کننده برای آینده عملکرد استانداری گیلان باشد ، نمایش حب و بغض های سیاسی و احیانا دخالت برخی نهاد های غیر مرتبط با امور اجرایی خواهد بود.

وجه دیگر این برکناری که البته با توجه به گرایشات سیاسی حاکم در کشور بدیهی به نظر می آمد ، جدای از سابقه ی طولانی شفقی در دستگاه وزارت کشور ، تالشی بودن شفقی است .

به طور قطع که در ساختار عجیب کشور داری امروز کشور ، معیار بومی بودن هم به جهت آشنایی بو مشکلات هم به جهت تعلقات قومی منطقه ای نقش بسزایی در توسعه منطقه ای ایفا میکند!

با این حال حوزه انتخابیه تالش که به لطف دولت تدبیر و امید ، نیروهای بومی   اش در کرسی های مهم و حساس استان گیلان از بخشداری ها گرفته تا مدیران کل فرمانداری ها گسیل شدند نه تنها انتفاعی از توسعه نبرد بلکه به دلیل محافظه کار بودن و شکننده بودن این جایگاه ها ، به ناکارامدی نیروهای بومی منطقه دامن زد.

حال باید به نظاره نشست و دید به دنبال این اقدام شتاب زده ی استاندار گیلان چه عواملی در چیدمان مهره های اجرایی استان ایفای نقش خواهند کرد و جایگاه نیروهای بومی حوزه انتخابیه تالش در دستگاه های اجرایی به چه صورت خواهد بود.

البته که این مهم تا حدود زیادی به قدرت چانه زنی نماینده حوزه انتخابیه تالش بستگی دارد که ایا بتواند از این فاکتور در جهت توسعه منطقه بهره مند گردد یا خیر.

به طور قطع که گسیل نیروهای بومی حوزه انتخابیه تالش در استان میتواند به حل بسیاری از امور کمک شایانی داشته باشد.